Česky | English

Aktuality

Malíř kouzelného podmořského světa

Švédský malíř, fotograf a potápěč Christer Svanberg byl oceněn Evropskou unií umění cenou Golden Europea jako uznání jeho celoživotních malířských úspěchů, zejména v oblasti výjimečného uměleckého zpracování scenérie a života pod mořskou hladinou. Předání cen proběhlo v rámci společné výstavy švédských a českých umělců v muzeu ve Valašských Kloboukách dne 20. června 2024. (Foto: Karel Veselý)


Fohlin Paula - zajímavá švédská malířka

Paula Fohlin byla oceněna Evropskou unií umění její hlavní cenou Zlatá Europea jako doklad uznání celoživotního malířského díla, zejména za výtvarné zpracování skutečných fenoménů našeho světa a lidské společnosti v odrazech z výloh obchodních domů. Cenu EUU si paní Paula převzala při otevření společné výstavy švédských a českých umělců v muzeu města Valašské Klobouky dne 20.6.2024. (Foto: Karel Veselý)


Český fotograf Bohumil Eichler získal Zlatou Europeu

Český fotograf Bohumil Eichler je od r. 2002 držitelem tituli QEP (Qualified European Photographer), udělovaný v Bruselu předním evropským profesionálním fotografům. Kromě své profesní angažovanosti působí dlouhodobě také jako lektor, publicista, organizátor fotografických workshopů a zahraničních fotografických expedic. Ve své lektorské a publicistické činnosti se zaměřuje nejvíce na novinky a produkty firmy Olympus a Adobe a jejich co nejoptimálnějšího praktického využití. K příležitosti 70. narozenin byla Bohumilu Eichlerovi QEP po zásluze udělena Evropskou unií umění hlavní cena Zlatá Europea. Slavnostní předání se uskutečnilo při vernisáži samostatné výstavy jeho umělecké tvorby ve Valašských Kloboukách dne 18. června 2024. (Foto: Karel Veselý)


Terezínské zázraky

Oceňovaný australský akademický malíř Lukos Hey (člen Evropské unie umění) vystavuje svá unikátní díla od 7. května až do 5. července 2024 v Terezíně. Spolu s pracovníky Muzea pevnosti Terezín připravila tuto prodejní výstavu kurátorka Zuzana Červená. Ke shlédnutí, obdivu i ke koupi jsou zajímavá Lukosova umělecká díla inspirovaná krásou Českého středohoří, městy Terezín, Mělník a Roudnice. Umělec svými obrazy prezentuje také zážitky z cest po celém světě. Výstavu i návštěvu Terezímské pevnosti vřele doporučujeme.


Oslava Čínského nového roku v Praze

Ve velkém sále Městské knihovny v Praze se konal 2.2.2024 skvělý koncert k zahájení Čínského nového roku 2024 (Rok draka). S historickými hudebními nástroji tisícileté Číny přednesl své originální skladby soubor Hudební akademie provincie Zhejiang – největší hudební školy na světě. Zajímavostí byla mezi jinými i úprava Larga z Dvořákovy 9. symfonie e-mol Z Nového světa. Na závěr koncertu předali členové prezídia EUU svou hlavní Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost – Zlatá Europea vedení akademie. Poděkování s čestným uznáním EUU převzal také pan velvyslanec ČLR v Praze pan Feng Biao. Vystoupení souboru Zhejiang bylo oceněno publikem vřelým aplausem.


Jozef Leikert prezentoval svou poezii

Laureát Evropské ceny Zlatá Europea Prof. Jozef Leikert (SVK) a člen EUU-EUA prezentoval svou novou básnickou sbírku v Galerii Joži Úprky v Uherském Hradišti (CZE). Vynikající představení připravili herci a hudebníci Slováckého divadla Uherské Hradiště (CZE). Prof. Leikert mimo svou básnickou tvorbu je též autorem mnoha knih z oblasti literatury faktu a za svou celoživotní tvorbu je opakovaně navrhován na udělení Nobelovy ceny za literaturu.


40 let cimbálové muziky Klobučan

Ve Valašských Kloboukách si 16. prosince 2023 připomněla více jak stovka muzikantů a zpěváků 40. výročí vzniku této hudební skupiny. Slavnostní večer podpořila Evropská unie umění také aktivní hudební účastí svými řádnými členy včetně houslisty a prezidenta EUU pana PhDr. Petra Vašíčka (na fotografii stojící první zleva).


Bohumil Eichler QEP vystavuje fotografie

Ing. Bohumil Eichler QEP - člen Evropské unie umění, významný český fotograf, asistent katedry pedagogiky UK Praha, autor literatury z oboru programování a didaktiky ekonomických předmětů atd. - vystavuje své barevné velkoformátové fotografie z letošního pobytu ve Švédsku spolu s dalšími umělci z Valašska. Vernisáž se uskutečnila 1.12. 2023 v galerii Vincúch ve Valašských Kloboukách za účasti starosty města a dalších členů EUU.


Skalní sanktuárium aneb desetiletý zázrak

Při návštěvě vápencového lomu na hoře Butkov u malé obce Ladce na Slovensku vyslovil v roce 2013 podnětnou myšlenku kněz Elias Vella z Malty: „zde by měl stát kříž“. Těchto inspirativních slov se tvůrčím způsobem ujal generální ředitel Povážských cementáren Ladce pan Anton Barcík – čestný člen Evropské unie umění. Po deseti letech však na vrcholu hory Butkov nestojí pouze Kristův kříž, ale vznikl úžasný kulturně duchovní areál a dnes již věhlasné


Koncert jubilujícího pěveckého sboru na Vsetíně

Tradiční podzimní koncert a přátelské posezení se svými věrnými posluchači připravilo Pěvecké sdružení valašských učitelek Vsetín v městském KD. Setkání s PSVU bylo hojně navštíveno a také podpořeno Evropskou unií umění dne 23. 11. 2023. V tomto roce si připomínají zpívající valašské učitelky již půl století své činnosti. Blahopřejeme.


Setkání umělců a členů EUU ve Švédsku

Dlouholeté partnerství umělců z Valašskokloboucka a Švédska letos vyvrcholilo pracovním setkáním v jihošvédském městě Höganäs. Mezi umělci byli též členové EUU a také nositel Evropské ceny za uměleckou a kulturní činnost pan Ulf Eklund, který je též držitelem Ceny švédského krále za uměleckou tvorbu. Zde byla navržena a také projednána kandidatura dalších švédských umělců na Evropskou cenu Golden Europea pro rok 2024. (Foto: Bohumil Eichler, člen EUU)


Noví řádní členové Evropské unie umění

Australský maliř, hudebník a pedagog Lukos Hey (B.A.F.A University of Newcastle, AUS 2002) spolu s výtvarnicí a právničkou Zuzanou Červenou jsou novými posilami v činnosti Evropské unie umění. Za řádné členy spolku byli oba umělci přijati prezidiem EUU na svém zasedání v Praze dne 10. 7. 2022. Pan Lukos Hey se v předešlých dnech také úspěšně prezentoval svou výstavou obrazů s názvem "Cesty od protinožců" v Informačním a dopravním centru Podřipska v Roudnici nad Labem.


Jubilejní hudební slavnosti v Popově

Opět zdařilý mezinárodní XX. ročník Popovských hudebních slavností se uskutečnil s velkým zájmem obecenstva. EUU byla spoluzakladatelem této tradiční kulturní akce v moravsko-slovenském pohraničí. Za dobu trvání festivalu se zde vystřídaly desítky hudebních a folklorních těles s pěveckými sbory ze Slovenska, Mexika, Ukrajiny, Polska, Česka i afrického Beninu. EUU bude i v následujících ročnících partnerem a podporovatelem těchto lidových slavností.


Kovotepecká upomínka na mistra Pelikána

Kovotepecký portrét zesnulého viceprezidenta EUU Štefana Pelikána, provedený historickou řemeslnou technikou lidových umělců Azerbajdžánu, zdobí nově fasádu kulturního domu v jihoslovenské Chanavě. Autorem této originální pamětní desky je dlouholetý mistrův žák Kamil Kajo Papučík (z obce Divina na Slovensku), který zmíněnou techniku zpracování měděných plátů převzal od svého učitele.


Pamětní síň čestného člena EUU

V posledních dnech měsíce května 2022 byly úspěšně završeny práce na pamětní síni akad. soch. Štefana Pelikána v Chanavě na Slovensku. S velkou podporou investora pana Štefana Juhásze se podařilo instalovat vybraná výtvarná díla (obrazy, dřevořezby, bronzové busty a jiné plastiky) mistra Pelikána v místním kulturním domě a na jeho nádvoří. Velkou zásluhu na dobudování tohoto reprezentativního kulturního stánku mají slovenští členové EUU pan Fedor Mikovič a Kamil Kajo Papučík. Při slavnostním otevření byl přítomen také prezident EUU pan Petr Vašíček.


Skvělá vernisáž v Trenčíně

Vynikající, skromná a všestranná slovenská výtvarnice Alena Teicherová prezentovala své olejomalby a ikonografické artefakty v knihovně Domu armády Slovenské republiky v Trenčíně. U příležitosti vernisáže výstavy byla umělkyně oceněna Evropskou cenou za umělecké a kulturní aktivity - Zlatá Europea. Součástí této slavnostní akce byla také "tichá aukce", jejíž finanční výnos bude věnován rodině ovdovělé matky se 4 malými dětmi. Laureátka prestižní


Členové EUU pomáhají válečným uprchlíkům

Již v prvních dnech velké migrační vlny Ukrajinců do ČR poskytli členové EUU významnou pomoc válečným uprchlíkům formou ubytování v soukromí, zabezpečení stravy i ošacení. Pečovali jsme a stále  pečujeme o desítku malých dětí s matkami z oblasti Záporoží, Donbasu a Kyjeva. Spokojenost i smutek se zračí ve tváři jedné ze zachráněných ukrajinských děvčátek.


Gallery Knupp v Praze a Lukos Hey

Gallery Knupp v Praze uspořádala dne 15. 12. 2021 slavnostní vernisáž obrazů. Své olejomalby  představil umělec pan Lukos Hey (vpravo na fotografii), který převzal jako první australský malíř Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost Zlatá Europea.  Galerista pan Aleš Knupp (vlevo na fotografii) byl oceněn výroční Evropskou cenou za podporu umění a kultury pro rok 2021 rovněž s bronzovou plastikou Zlatá Europea. Vernisáží hudebně doprovázel vynikající mladý violončelista Dominik Velek, ceny předával prezident EUU pan Petr Vašíček.


Rozloučili jsme se s viceprezidentem EUU

V evangelickém kostele ČCE Liptál jsme se rozloučili s viceprezidentem EUU panem Ing. Ladislavem Michálkem - významnou osobností evropského folkloru a tradiční lidové kultury. V této oblasti působil s nezměrnou obětavostí, velkým přínosem a v celosvětovém rozsahu po několik desítek let. Zemřel neočekávaně dne 16. 10. 2021 ve věku 72 let. Čest jeho památce.


Australský umělec vystavuje obrazy

Lukos Hey je významný australský malíř, který vystudoval výtvarné umění na univerzitě v Newcastlu (AUS). Při cestách po světě sbíral inspiraci ke své umělecké tvorbě a zavítal také do Prahy. Město nad Vltavou jej natolik okouzlilo, že zde trvale zůstal a tvoří více než 12 let. Lukos Hey nemá jednotný styl a právě v tom je jeho tvorba zajímavá, rozmanitá, osobitá. Má ohromný smysl pro kombinace barev. Ve své malířské tvorbě osciluje mezi impresionismem, kubismem i magickým realismem. Heyovy rozstříštěné perspektivy jsou klasické pro jeho budovy a krajiny.


Člen EUU kandidátem na Nobelovu cenu

Prezídium EUU navrhlo slovenského básníka a spisovatele literatury faktu vysokoškolského profesora Jozefa  Leikerta na udělení Nobelovy ceny za literaturu pro rok 2021. Prof. PhDr. Jozef Leikert, Ph.D., Litt.D. (roč. 1955) se narodil ve Zlatých Moravcích na Slovensku. Žije v Bratislavě, kde působí jako profesor na Univerzitě Komenského. Za svoji básnickou a literárně vědeckou práci v oblasti literatury faktu získal celou řadu domácích i mezinárodních ocenění. Jeho díla (celkem 65 titulů) byla již vydána v 17 zemích  světa.

 


Rozloučení s vojenskými poctami

Poslední rozloučení s viceprezidentem EUU akad. soch. Štefanem Pelikánem se uskutečnilo v jeho rodné obci Lietavská Lúčka dne 2. prosince 2020. Rakev se zesnulým umělcem byla překryta státní vlajkou Slovenské republiky a na poslední cestě jej doprovázela čestná stráž 5. elitního pluku speciálního určení Slovenské armády. Za zvuku čestných vojenských salv nad hrobem mistra Štefana Pelikána přednesli smuteční proslovy významní členové EUU prof. Jozef Leikert a Mgr. Fedor Mikovič. Čest jeho památce.


Zemřel velký umělec Štefan Pelikán.

Pán Bůh ukončil pozemský život svého služebníka a velkého slovenského umělce akademického sochaře a malíře Štefana Pelikána. Autor hlavní Evropské ceny za uměleckou a kulturní činnost Golden Europea, čestný člen Evropské unie umění a viceprezident tohoto mezinárodního spolku zemřel v pátek 27. listopadu 2020 ve věku 85 let v Žilině na Slovensku. Svým skromným životem a především svou rozsáhlou uměleckou tvorbou zanechal nesmazatelnou stopu nejen v Evropě (FRA, CHE, HUN, ESP, POL, CZE, SVK, UKR, RUS), ale též v Asii, Africe a Jižní i Severní Americe.


Herec Marian Roden oceněn

Marian Roden je více znám jako vynikající český divadelní a filmový herec. Jeho umělecký fundament se však také výrazně a úspěšně projevuje v chovu jezdeckých koní a v jejich citlivé drezůře, kterou s velkou grácií prezentuje veřejnosti. Jeho celoživotní úsilí o povznesení českého a evropského umění na vrcholnou úroveň ocenila EUU na tradičním velkém svátku koní v Lysé nad Labem dne 18.9.2020 cenou Zlatá Europea.


Umění v karanténě

Mladí umělci 7 národností (Česko, Německo, Arménie, Bělorusko, Čína, Rusko, Ukrajina) se zúčastnili již 4. Mezinárodního dětského a studentského uměleckého festivalu Praha 2020. Festival vyvrcholil výstavou dětských prací na téma "Koronavirus a zdobené roušky", která se uskutečnila v Kongresovém centru v Praze. Evropská unie umění byla spolupořadatelem akce a udělila nejlepším účastníkům dvakrát Evropskou cenu pro talentovanou mládež.


85 let autora hlavní Evropské ceny

Akademický sochař a čestný člen EUU pan Štefan Pelikán se dožívá v plné síle a umělecké tvorbě 85 let. Slavnost s gratulanty se uskutečnila v KD Lietavská Lúčka na Slovensku také za účasti členů prezídia EUU. Mistr Pelikán převzal mimo četné dary též ocenění Ministerstva obrany SR. Blahopřejeme!


Třetí desetiletí činnosti Evropské unie umění

Třetí desetiletí existence a mezinárodní činnosti EUU bylo oficiálně započato na společenském setkání v paláci Žofín v Praze dne 27. 10. 2019 (viz foto: Bohuslav Eichler). Pandemie nemoci COVID-19 však byla příčinou dočasného přerušení práce prezídia EUU. Na svém prvním zasedání v Praze dne 7. 6. 2020 projednávalo prezídium EUU mimo jiné také návrhy na udělení Evropských cen kandidátům z Běloruska, Nového Zélandu, Číny, Švýcarska a České republiky.


Kongres EUU s vídeňskými filharmoniky

Jubilejní kongres Evropské unie umění v Paláci Žofín dne 26. 10. 2019 byl slavnostně zakončen skvělým koncertem vídeňských filharmoniků Vienna Imperial Kaiserwalzer Orchestra a několika dalších domácích i zahraničních hudebních skupin. Kongres EUU se mimo jiné usnesl na novém složení prezídia, upravil Stanovy a schválil výhled svých kulturních a uměleckých aktivit do dalších let bez komerčního zaměření. S přáním mnoha úspěchů do třetího desetiletí činnosti EUU se na Žofín dostavili také partneři z různých zemí Evropy, Asie i Afriky.


Jubileum 20 let trvání Evropské unie umění

V roce 1999 na World Information Distributed University Brussels založila skupinka umělců, žurnalistů a vědců neziskový mezinárodní spolek s názvem Evropská unie umění – European Union of the Arts. Prvním prezidentem spolku byl zvolen akademik Prof. PhDr. MUDr. Miroslav Klivar, CSc., PhD, Grand PhD, cavalier of SEC – malíř, designer, pedagog, spisovatel, fotograf, filmař a vědec s mezinárodní působností.


Pamětní lavička Ladislava Mňačka

Ke 100. výročí narození spisovatele Ladislava Mňačka (ISR, CZE) ve Valašských Kloboukách (CZE) připravilo místní Městské muzeum slavnost s odhalením pamětní lavičky, která je situována symbolicky před budovou Městské knihovny na Masarykově náměstí. Ke slavnosti se připojila i EUU přítomností a přednáškou svého člena prof. Jozefa Leikerta (SVK) na téma "Takový bol Ladislav Mňačko".


Lucemburská výtvarnice v Rožnově p. R.

Iva Mrázková z Lucemburska - honorární konzulka, malířka, sochařka a nositelka Evropské ceny za výtvarné umění (EUU, 2004) bude vystavovat svá díla spolu se sochařem Pierre "Pitt" Brandenburgerem (DEU) v galerii CREARS v Rožnově pod Radhoštěm (CZE). Autorská výstava potrvá od 28. 8. do 28. 9. 2019. Na vernisáži dne 28. 8. 2019 od 17:30 h. budou osobně také přítomni oba umělci. Evropská unie umění doporučuje výstavu a zve Vás do Rožnova pod Radhoštěm.


Ocenění talentovaných děvčat

Mladé malířky a výtvarné umělkyně Hania Galinska (14 let) z Polska a Chenchen Wang (10 let) z Číny byly vybrány mezinárodní odbornou porotou k udělení Evropské ceny pro talentovanou mládež - PATTI za rok 2019. Udělení cen Evropské unie umění se uskutečnilo při slavnostní plavbě na lodi Hamburg po řece Vltavě. Spolu s prezidentem EUU Petrem Vašíčkem předala studentkám ocenění ředitelka společnosti CCCA paní Wu Quang (první zleva) a spisovatel, fotograf a významný novinář pan Zhang Hong (zcela vpravo).


Mezinárodní studentský festival umění

Již 3. Mezinárodní studentský festival umění V Praze se uskuteční ve dnech 18. až 22. 7. 2019. Letos se zúčastní festivalu přes padesát dětí a studentů ze šesti zemí světa, a to s největším zastoupením mladých čínských umělců. Evropská unie umění je jedním z hlavních organizátorů akce, která bude slavnostně zahájena vernisáží rozsáhlé výstavy v Kongresovém centru Praha.


Rozloučení se Zdeňkem Pšenicou

Ve věku 55 let nečekaně zemřel člen vedení Evropské unie umění pan Zdeněk Pšenica. Byl dlouholetým předsedou Folklorního sdružení České republiky a organizátorem mnoha mezinárodních folklorních festivalů, zástupcem ČR a členem vedení Mezinárodní organizace lidového umění (IOV-UNESCO). Jeho mnohaletým úsilím a mezinárodní diplomatickou činností je dnes Česká republika jednou z několika světových velmocí v oblasti tradiční lidové kultury a folkloru.


Slovenský umělec Kajo vystavuje

Sochař, dřevořezbář a člen EUU "Kajo" - Kamil Papučík ze Slovenska vystavuje svou uměleckou tvorbu od 7. března 2019 (vernisáž v 17:00 h.) v KD Lietavská Lúčka (SVK). Umělec "Kajo" získal mezinárodní renomé svými expozicemi na Slovensku, v ČR a také ve Švýcarsku, kde město Montreux vlastní jeho bustu spisovatele L. N. Tolstého. Výstava s názvem "Človek medzi ľuďmi" potrvá až do letošního dne jarní rovnodennosti. Srdečně zve na výstavu autor, starosta obce Lietavská Lúčka a Evropská unie umění


Zajímavá výstava Evy Hubatové v Plzni

S velmi příznivým ohlasem vystavuje laureátka Evropské ceny "Zlatá Europea" paní Eva Hubatová v Domově sv. Jiří "Doubravka" v Plzni vlastní umělecká díla. Svou typickou a zvláštní výtvarnou technikou "fotoinformel" a "orfismus" nabízí jedinečný vhled do světa hudby a poezie. Neobyčejně vysoká návštěvnost a obdiv veřejnosti je velkým uznáním tvorbě jubilující umělkyně a řádné členky Evropské unie umění. Výstava potrvá do 28. března 2019.


Krásný Zhejiang

Zahájení oslav šťastného čínského nového roku 2019 ve znamení pozemského vepře se uskuteční v Kongresovém centru Praha dne 25. 1. 2019. Široké veřejnosti se tak koncem ledna představí nejen v Praze, ale též v Ostravě a v Olomouci nevšední kultura Číny, její tradice, zvyky a symboly spojené s vítáním nového lunárního roku a blížícího se příchodu jara. Na organizaci a prezentaci tisícileté kultury a umění Číny v ČR se podílí také někteří laureáti EUU (paní Li Mungling a pan Zhang Hong z Číny) spolu se členem vedení EUU panem Zd. Pšenicou.


Zemřel viceprezident Bernard Louis Martin

Nečekaně zemřel viceprezident EUU při své cestě domů do vesnice Concise (Švýcarsko). Stalo se tak ve středu 17. 10. 2018. Svou velkou osobnost ztrácí nejen EUU, ale též Mezinárodní společnost pro zachování menšinových jazyků a nářečí F.R.I.P. ve Švýcarsku. Jako evangelický farář vykonal několik dlouhodobých misií do Mexika ke kultivaci zaostalého mexického zemědělství i k založení křesťanských sborů ve státě Chiapas. EUU i křesťanské společenství ztrácí v tomto člověku celosvětově vyjímečnou osobnost v oblasti jazykovědy, umění a duchovní kultury.


Spisovatel Tolstoj opět v Montreux

Ve městě Montreaux (Švýcarsko) na břehu Ženevského jezera se uskutečnilo v pátek 12. 10. 2018 slavnostní odhalení pamětní desky Lva N. Tolstého v místě, kde spisovatel pobýval v r. 1857. Dar Evropské unie umění městu Montreux je uměleckým dílem viceprezidenta a čestného člena EUU Štefana Pelikána ze Slovenska. Slavnostní odhalení tohoto uměleckého díla provedl starosta města Montreux pan Laurent Wehrli a prezident EUU pan Petr Vašíček.


Taneční soubor z Macau dnes získal Evropskou cenu

Macao je bývalá portugalská kolonie, od roku 1999 zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky.  Rozprostírá se při ústí Perlové řeky do Jihočínského moře, 60 kilometrů západně od Hongkongu. Skupina "Regina Dance Group Macau" má ve svém repertoáru tradiční čínské tance v moderní choreografii. Významná ocenění získala taneční skupina na festivalech v Šanghaji, Hong Kongu, Taipei, Singapuru, Bangkoku a v australském Perthu. První velké ocenění z Evropy s bronzovou plastikou "Umění v srdci" (autor: Štefan Pelikán ze Slovenska) si dnes umělci odvezou na Dálný východ do Macao z Mezinárodního festivalu v Liptále (ČR).


Slovenský umělec Kajo Papučík

Sochař a dřevořezbář s mezinárodním renomé a člen EUU "Kajo" Kamil Papučík bude vystavovat svou uměleckou tvorbu v Kulturním domě Lietavská Lúčka (SVK) od 7.3.2019. "Kajo" - talentovaný žák akad. soch. Štefana Pelikána - svou tvorbu již prezentoval nejen na Slovensku, ale též ve Švýcarsku (město Montreux vlastní jeho bustu spisovatele Lva N. Tolstého) a také v ČR. Výstava nese název "Človek medzi ľuďmi" a potrvá do dne jarní rovnodennosti. Jste srdečně zváni autorem, Evropskou unií umění a starostou obce Lietavská Lúčka.


Mezinárodní studentský festival umění 2018

Mladí výtvarníci z Číny, Izraele, Ukrajiny, Ruska, Slovenska, Polska a ČR připravili velkou výstavu a tvůrčí setkání (19. - 23. 07. 2018) v Kongresovém centru v Praze. Zahájení 5-denní akce se zúčastnila také velvyslankyně Číny v ČR paní Ma Keqing (viz foto). EUU se podílí na realizaci této akce a ocení 3 nejlepší mladé malíře Evropskou cenou pro talentovanou mládež.


Cena EUU do USA

Presidentka Společnosti pro vědu a umění v Los Angeles paní Lida Sandera převezme z rukou představitelů EUU Evropskou cenu za podporu umění a kultury Golden Europea. Slavnostní ceremoniál se uskuteční večer 11. července 2018 v Praze na lodi Hamburg. Spolu s paní Lidou Sandera bude oceněn také známý písničkář, kytarista a textař pan Vladimír Mišík Evropskou cenou za uměleckou a kulturní činnost s bronzovou soškou Golden Europea, kterou výhradně a celosvětově uděluje Evropská unie umění z. s. v Praze. (Autorka fotografie: Pavla Procházková)


Taras Petrynenko s Evropskou cenou EUU

Legenda evropské populární písně - národní umělec Ukrajiny Taras Petrynenko - převzal při svém koncertním vystoupení v pražském divadle Hybernia cenu Evropské unie umění za svůj celoživotní umělecký přínos evropské a světové kultuře. Spolu s ním obdržela také čestné uznání EUU jeho choť, zpěvačka a rovněž národní umělkyně Ukrajiny paní Tetyana Gorobec. Dlouhotrvající ovace publika v přeplněném sále Hybernia dne 22. června 2018 byly důkazem obrovské popularity obou zpěváků. Přítomen byl také velvyslanec Ukrajiny v ČR pan Jevhen Perebyjnis.


Největší socha Matky Boží v Evropě

V prvních květnových dnech byla provedena montáž monumentální sochy Matky Boží v kamenolomu na hoře Butkov nad obcí Ladce (SVK). Tato socha doplní početnou kolekci uměleckých děl ve Skalním sanktuáriu Božího milosrdenství a přilehlé Křížové cesty. Toto obrovské dílo zajišťoval organizačně i ekonomicky čestný člen EUU pan Anton Barcík. Slavnostní odhalení a požehnání se uskuteční 19. 05. 2018 v 15:25 h. v rámci Tradiční národní poutě za přítomnosti významných hostů a několika tisíc přihlášených poutníků z celého světa.


Lidové veselice přitahují

Navštivte v těchto dnech některou lidovou veselici bez strojené masky noblesy a společenské ostražitosti. Prožijete atmosféru skutečného uvolnění a přátelství. Z mnoha tisíc takových milých setkání po celé Evropě doporučujeme například 74. Valašský bál v Liptále (- obec v ČR je laureát evropské ceny "Zlatá Europea" z r. 2015) tuto sobotu. Budete nadmíru spokojeni.


První prezídium EUU 2018

V Praze se v neděli 21. ledna 2018 uskutečnilo jednání členů vedení našeho mezinárodního spolku. Představeni byli noví členové EUU a mezi hosty byl přítomen také významný čínský spisovatel Yonghua Li. Činnost spolku bude v tomto roce orientována zejména k podpoře mladých uměleckých talentů, v podílu na připomenutí 100. výročí vzniku Československa a prezentaci slovanské kultury v Evropě. (Foto: Tomáš Cmíral)


Gospelové písně v Praze

V pražském divadle Hybernia se uskuteční velký adventní koncert v podání unikátního pěveckého sboru The Gospel Family ze Slovenska. Slavnostní koncert potěší pražské publikum v neděli 17. prosince 2017 a spolu s tímto velkým hudebním tělesem zazpívá také populární česko-slovenská zpěvačka Jitka Zelenková se svou hudební skupinou. Pěvecký sbor The Gospel Family je držitelem evropské ceny "Golden Europea" a tento koncert v Praze bude vyvrcholením jeho umělecké činnosti v r. 2017. (Fotografie je z koncertu v Beluši na Slovensku dne 3. prosince 2017)


Starosta obce Orzens vystavuje

Pan Frédéric Burkhard je nejen starostou obce Orzens ve Švýcarsku, ale též vynikající architekt a výtvarník. V těchto dnech lze shlédnout mistrova umělecká díla v jeho rodné alpské vesnici. Obdivuhodné a unikátní je především umělecké spojení dvou materiálů - dřeva a kamene. Tento významný švýcarský výtvarník a architekt je také laureátem Evropské ceny "Golden Europea" z roku 2012. Doporučujeme navštívit tuto zajímavou horskou vesnici i výstavu.


Uznání profesorce architektury

Prof. Ing. arch. Janka Krivošová PhD dnes převezme evropskou cenu "Golden Europea" za celoživotní přínos v oblasti odborné a umělecké prezentace historie křesťanství v Evropě. Slavnostní akt předání této ceny Evropské unie umění je organizován též s výstavou jejích uměleckých prací v Zichyho paláci v Bratislavě.


Svoboda jazykům a nářečím Evropy

Letos se uskutečil ve švýcarském Yverdon-les-Bains velký mezinárodní festival. Jeho posláním je upozornit na skutečnost, že Evropa je vyjímečná a charakteristická svou rozmanitostí kultury a jazyků. Globalizace, unifikace a amerikanizace jazyků zbavuje nevratně náš Starý kontinent jeho historické a kulturní vyjímečnosti ve světě. Evropská unie umění proto podporuje činnost švýcarského spolku "Féte romande et internationale des patoisants". Živý zájem na udržení původních franko-provensálských jazyků a nářečí mají lidé ze dvou desítek regionů Švýcarska, Francie a Itálie.


Gastro-folklorní festival 2017

Mezinárodní Gastro-folklorní festival 2017 v obci Liptál se spoluúčastí EUU měl zajímavý kulturní program, v němž vystoupili vedle VUS Ondráš také Maorové z Nového Zélendu (na fotografii). Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ pak oslavil v Liptále podzimní rovnodennost svým vystoupením s pořadem "U vás o nás". Při této příležitosti byl soubor oceněn Evropskou cenou za uměleckou a kulturní činnost, kterou osobně předal víceprezident Evropské unie umění Ing. Ladislav Michálek, člen vedení EUU Zdeněk Pšenica a Milan Daňa, starosta obce Liptál.


První Čínsko - Evropské Arts Biennale Praha 2017

Ve dnech 6.-10. 9. 2017 se uskutečnila jedinečná výstava současného výtvarného umění Číny a Evropy na Výstavišti v Praze-Holešovicích. V jeho Průmyslovém paláci se poprvé a velmi úspěšně prezentovalo 120 umělců našeho kontinentu a Číny. Slavnostního přestřižení pásky při zahajovacím ceremoniálu se zúčastnili členové vedení EUU - P. Vašíček, Z. Pšenica, J. Koubková a P. Roith. Čínsko-Evropská společnost pro kulturní a uměleckou spolupráci (CECAEA) vydala také reprezentativní 350 stránkovou publikaci s biografiemi a ukázkami výtvarných prací každého z vystavujících umělců.


Výstava na zámku v Liptále

V rámci doprovodného programu 48. Mezinárodního folklorního festivalu Liptálské slavnosti 2017 budou v Liptálském zámku společně vystavovat své obrazy a plastiky slovenští umělci a členové EUU Štefan Pelikán a Kamil Papučík. Festival každoročně navštíví několik tisíc diváků z mnoha zemí různých světadílů. Prezentace výtvarníků tak má vždy významných mezinárodní dosah. Vernisáž se uskuteční v sobotu 26. srpna 2017 od 11 hodin.


Založení Parku míru Zhige v Číně

Představitelé vedení EUU pánové Ladislav Michálek a Zdeněk Pšenica, navštívili ve dnech 23. – 27. 6. 2017 čínskou provincii Sečuán (S’-čchuan), jejíž hlavní město Chengdu má s Prahou od podzimu 2016 přímé letecké spojení. Delegaci z ČR se zástupci EUU doprovázeli rovněž pánové Zhang Hong a Li Shifei, viceprezidenti Čínsko-evropské asociace pro kulturní a uměleckou výměnu (China – Europe Culture and Arts Exchange Association). Hlavním organizátorem akce byla Sečuánská rozvojová asociace pro podporu západní Číny (Sichuan Research and Development Association of Promotion


Připomínka 500. výročí Lutherovy reformace

K tradiční celostátní akci v ČR „Noc kostelů 2017“ přispěla EUU přednáškou Prof. Ing. arch. Janky Krivošové na téma „Kostely v Evropě a na Slovensku“. Evangelický chrám Horního sboru ČCE na Vsetíně byl také vyzdoben originály i reprodukcemi jedinečných uměleckých děl s duchovní tématikou této slovenské profesorky. Zejména zaujal cyklus 16 gobelínů, které názorně přibližují historii křesťanství a evangelíků v Uhrách, včetně barbarské rekatolizace a poprav evangelických intelektuálů řízené Habsburky.


Polské Leszno vystavuje díla Antona Solomoukhy

Polská obchodní společnost UDH Poznaň (držitel ceny EUU "European Platter") připravila nevšední výstavu fotografií Antona Solomoukhy v Galerii w Ratuszu v městě Leszno (POL). Již zemřelý nositel Evropské ceny Golden Europea ukrajinského původu, který žil a pracoval po mnoho desetiletí v Paříži, je známý jako vynálezce nové formy vyjadřování v současné fotografii „Fotografická malba“. Spojuje při tom fotografický obraz s malířskou studií v živých obrazech, které často vyžadují velké množství modelů. V posledních letech také využíval pro svou tvorbu atomovým výbuchem zdevastované prostředí budov ukrajinského Černobylu. Výstava potrvá do 09.06.2017.


X. Festival kultury Ukrainska wiosna 2017

V polském městě Poznań se koná velký jubilejní mezinárodní festival kultury ve dnech 10. – 23. května 2017. Na programu festivalu jsou tři desítky různých kulturních setkání polského a ukrajinského umění .  Jsou mezi nimi koncerty vážné hudby, pop-music, folkloru, výstavy výtvarného umění, literární i filmová představení atd. http://www.poznajsasiada.org/events?festivalUid=2017. Akci pořádá Stowarzyszenie spolecno-kulturalne w Poznaniu za významné podpory obchodní společnosti United Distribution Holding Sp. Poznań, magistrátu města Poznań i Velvyslanectví Ukrajiny v Polsku.


Prezentace knihy Štefan Pelikán v Žilině

Spisovatel a novinář Fedor Mikovič (SVK) prezentoval svou zajímavou publikaci o životě a umělecké tvorbě akad. soch. Štefana Pelikána, který je také čestným členem Evropské unie umění a autorem hlavní evropské ceny "Zlatá Europea". Kniha byla představena veřejnosti v Domě Matice slovenské v Žilině dne 30. března 2017. Brzy bude vydána na Slovensku další velká kniha "Štefan Pelikán - mistr dláta a palety" (360 stran). Univerzita v Oxfordu letos také zařadila Maestra Štefana Pelikána na prestižní seznam největších umělců Evropy.


Viceprezidentka IOV World členkou EUU

Viceprezidentka mezinárodní světové organizace lidového umění (IOV World) a prezidentka IOV China paní Emma Chen Hoefler byla slavnostně přijata ze členku EUU v prostorách Národního zemědělského muzea v Praze při své návštěvě ČR. Profesorka Emma Chen Hoefler je nositelkou mnoha světových ocenění, mezi něž patří i Cena nejlepší televizní reportérky (OH v Atlantě, OH v Pekingu). Paní Emma je rovněž držitelkou Evropské ceny "Golden Europea" za podporu poznávání a vzájemného obohacování čínské a evropské


Připomínka 500 let Lutherovy reformace

EUU se v r. 2017 aktivně připojuje k připomínce křesťanského reformačního úsilí Martina Luthera z Wittenbergu, kterému o sto let dříve předcházela efektivní snaha českého kazatele a rektora Karlovy univerzity v Praze Mistra Jana Husa (upálen v německé Kostnici 1415) o reformu duchovního a kulturního života v Evropě. Členové EUU připravují k této příležitosti ekumenická setkání mládeže, koncerty, oceňování Evropskými cenami a v neposlední řadě také mezinárodní putovní výstavu gobelínových obrazů z historie reformace a kruté


The Gospel Family držitel Zlaté Europey

Pěvecký sbor The Gospel Family z Nové Dubnice na Slovensku převzal jako první laureát r. 2017 Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost - Zlatá Europea. Slavnostní předání Evropské ceny bylo součástí programu tradičního "Trojkrálového koncertu" tohoto pěveckého tělesa s hudební skupinou Boží šramot v kině Panorex Nová Dubnica. The Gospel Family si zároveň připomněl 10. výročí svého vzniku. (Foto: společné vystoupení s Helenou Vondráčkovou)


Rozloučení v Evropském domě v Praze 2016

Ekumenická modlitba za mír na Ukrajině, v Iráku, v Sýrii a jinde ve světě byla ukončením posledního zasedání prezídia EUA  v roce 2016. Tohoto zasedání v sídle Evropské komise v Praze se zúčastnily také děti z válečné zóny v Donbasu a Luhansku před svou cestou domů na Východní Ukrajinu. Přímluvné modlitby přednesli faráři a kazatelé z Evangelické církve, Pravoslavné církve, Církve římsko katolické a Církve baptistů. Byl tak ukončen léčebný pobyt a sociální terapie malých ukrajinských umělců v České republice pod patronací EUU.


V divadle A. Dvořáka Příbram

Nádherný den prožily děti z válečné oblasti na Východní Ukrajině spolu s herci divadla A. Dvořáka v Příbrami. S osobní celodenní péčí ředitele divadla Petra Bednáře, jeho uměleckých spolupracovníků a také členů EUU mohly děti zapomenout na válku ve své rodné zemi, navštívit hornické muzeum, seznámit se s kouzelným divadelním zákulisím a nechat se s laskavou pozorností hostit v hotelu Belvedere v Příbrami. Herci tohoto divadla také zajistili hodnotné dárkové balíčky


Předání dekretu čestného člena EUU

Za přítomnosti členů několika rytířských řádů, Kongregace řádových sester Božího milosrdenství z Krakowa, mnoha představitelů křesťanských církví Slovenska a jiných důležitých hostů, převzal pan Anton Barcík jako další významná osobnost evropského kulturního prostředí dekret čestného člena EUU. Vedle bývalé první dámy ČR paní Dagmar Havlové (CZK) a tvůrce hlavní ceny EUU Golden Europea Štefana Pelikána (SVK) doplňuje pan Anton Barcík (SVK) trojici čestných členů našeho spolku a vzácných osobností, které reprezentují prospěšnou činnost a dobré jméno Evropské unie umění.


Papež František požehnal dílo člena EUU

Hora Butkov u obce Ladce na Slovensku se stává velmi vyhledávaným místem ekumenického setkávání křesťanů ze zemí celého světa. V Evropě unikátní „Skalní sanktuárium Božího milosrdenství“ nad zdejším vápencovým lomem neuniklo pozornosti papeže Františka, který při audienci požehnal dílo autora i realizátora této myšlenky - čestného člena EUU pana Ing. Antona Barcíka (na fotografii s papežem Františkem). V sobotu dne 17. 09. 2016 bude v areálu Skalního sanktuária vysvěcena nová originální křížová cesta s 15-ti zastaveními Ježíše Krista (nikoliv jen s tradičními 14-ti), které


Čínská profesorka převzala Evropskou cenu

Prof. Emma Chen Ping Hoefler je předním zástupcem Číny ve Světové organizaci lidového umění (viceprezidentka IOV), členkou Mezinárodního výboru pro zachování nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO a expertem Mezinárodního výboru pro památky a sídla UNESCO při OSN. Za přítomnosti guvernéra čínské provincie Kuej-čou s početnou kulturní delegací Číny a čínských médií převzala paní Emma Evropskou cenu za podporu umění a kultury s plastikou "Zlatá Europea" dne 23. 6. 2016 v Martinickém paláci v Praze. (Foto: Jiří Janda)


Ocenění mladých hudebníků v Kouřimi

Na XVI. Kouřimských hudebních slavnostech udělí Evropská unie umění dvě ceny pro talentovanou mládež. Prvními nositeli tohoto ocenění se stanou houslistka Patricie Kozlová (17 let) a violončelista Dominik Velek (15 let). Mladí umělci převezmou Evropskou cenu "PATTI" při svém koncertu v kostele sv. Štěpána dne 17.06.2016. Privátní pražská klinika CARE MEDICO je mecenášem tohoto slavnostního aktu.


Rozloučení ukrajinských dětí s premiérem

Děti z válečné oblasti na východní Ukrajině se setkaly před svým odjezdem domů v PS Parlamentu ČR s předsedou vlády ČR Bohuslavem Sobotkou. Spolu s dalšími významnými osobnostmi poděkoval premiér ČR dětským malířům za umělecké obohacení prostor Pražského hradu výstavou svých obrazů a popřál zejména brzký konec válečného konfliktu v jejich rodné zemi a pokojný život všem. Kulturní mise, dětí z Ukrajiny, kterou připravil první viceprezident EUU pan Gennadiy Bazayev, tak měla velmi slavnostní a důstojné vyvrcholení.


V Královské zahradě Pražského hradu

Výstava obrazů „Děti a válka“ bude slavnostně zahájena 20. 04. 2016 v Empírovém skleníku Královské zahrady na Pražském hradě. Téma výtvarně zpracovaly podle svých osobních zážitků děti z Ukrajiny. Na uskutečnění výstavy se podílí vedle Správy Pražského hradu také Ukrajinské národně kulturní centrum a další významné instituce včetně Evropské unie umění. Akce proběhne pod záštitou prezidenta ČR pana Miloše Zemana.


Uznání Dr. Salmanu H. Hasanovi

V kostele sv. Petra a Pavla v Pruském na Slovensku byl uspořádán v neděli 20. 3. 2016 slavnostní koncert se souborem The Gospel Family. Během programu předal gen. řed. Povážských cementáren Ladce a.s. Ing. Anton Barcík s akad. soch. Štefanem Pelikánem Evropskou cenu "Golden Europea" za podporu evropské křesťanské kultury a za osobní statečnost při záchraně skutečných válečných uprchlíků - iráckých křesťanů. Laureát zároveň pohovořil o svých životních zkušenostech z života mezi muslimy na Blízkém východě i v Evropě.


Hallelujah

V rámci projektu "Hledání pravdy a kořenů Evropy" připravila EUU ve spolupráci s Povážskou cementárnou Ladce a.s. a několika dalšími partnery sváteční koncert skupiny The Gospel Family z Nové Dubnice v programovém spojení s osobním svědectvím Prof. Dr. Salmana Hasana z Bagdádu o vnímání a pronásledování křesťanů ze strany muslimů a historické podstatě jejich migrace.


Gratulace autorovi Evropské ceny

Vedení slovenského města Turčianské Teplice a představitelé EUU blahopřáli akad. soch. Štefanovi Pelikánovi (autor plastiky "Golden Europea") k jeho 81. narozeninám. Oslava se uskutečnila 16. 02. 2016 v galerii Mikuláše Galandy, kde umělec vystavil své bronzové plastiky, obrazy i kolorované dřevoryty. Mezi mnoha gratulanty byl také primátor města Turčianské Teplice pan Ing. Igor Hus (foto - druhý zleva) i prezident EUU pan PhDr. Petr Vašíček.


Cementáreň Ladce a.s. je hlavní partner EUU r. 2016

V roce 1888 byly zahájeny průzkumné geologické práce v okolí slovenské obce Ladce za účelem otevření vápencového lomu a výroby cementu. Vídeňský bankéř Adolf von Shenk pak v následujícím roce 1889 zahájil první průmyslovou výrobu portlandského cementu na Slovensku ve firmě "Ledeczer Portland – Zement fabrik des Adolf von Schenk – Ledecz“. Cementáreň Ladce a.s. - http://www.pcla.sk/ - je dnes předním výrobcem portlandského cementu špičkové kvality v Evropě. Těžební vápencová hora Butkov bude podle propočtů poskytovat základní surovinu k průmyslové výrobě cementu po dobu


Nové sídlo Evropské unie umění

Od 1. 1. 2016 je novým sídlem Evropské unie umění budova Husova domu v centru Prahy v ulici Jungmannova 9. V této budově, jejímž vlastníkem je Českobratrská církev evangelická, také sídlí známé pražské divadlo Kalich a jiné pražské instituce. Nejsnadnější dostupnost nového sídla EUU je z tramvajové zastávky "Vodičkova", cca 400 m od středu Válavského náměstí.


Úspěšná prezentace básnické sbírky

Profesor PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D., děkan Fakulty masmédií Paneuropské vysoké školy v Bratislavě a člen EUU je autorem nové dvojjazyčné sbírky básní "Pavučina bytia". Její velmi úspěšná prezentace se uskutečnila v Katedrále sv. Šebastiána v Bratislavě za doprovodu Moyzesova kvarteta, s recitací předních slovenských umělců a zpěvem Marcely Laiferové. Ve zcela zaplněné katedrále byli mezi hosty také diecézní biskup František Rábek, prezident Slovenského centra PEN Juraj Kuniak, prezident EUU Petr Vašíček a


Harfový soubor Arpa Doro jubilantem

Jedinečné švýcarské harfové těleso Arpa Doro vystoupí k příležitosti 20 let svého trvání v katedrálách v Sursee (12.12.2015) a v Ebikonu (13.12.2015). Kromě 25 koncertních mistrů hry na harfu bude společně s nimi účinkovat 15-členný komorní orchestr. Úvodem zazní Vangelisova skladba Conquest of Paradise, dále upravená díla N. Paganniniho, D. Šostakoviče, A. Dvořáka, ale také populární písně E. Presleyho, K. Svobody aj. Zakladatelé souboru manželé H. a K. Vihan převezmou během koncertu "Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost - Golden Europea" z rukou prezidenta EUU.


Výroční ceny EUU v hotelu Carlton Bratislava

Ve známém a vyhledávaném bratislavském hotelu Carlton se koná 8.12.2015 "Stretnutie lídrov slovenského stavebníctva 2015/H2". Na konferenci je akreditováno 380 významných hostů, mezi nimiž nebude scházet předseda vlády Slovenské republiky pan Robert Fico spolu s několika ministry své vlády. Zúčastní se též bývalý prezident Slovenska (1999-2004) pan Rudolf Schuster, který bude účastníkem slavnostního předání výročních cen EUU. Plastiku Golden Europea a výroční "Evropskou cenu za podporu umění a kultury" rovněž obdrží pan Anton Barcík, generální ředitel Povážských cementáren Ladce.


TRANOSCIUS na knižním veletrhu Bibliotéka 2015

Na svátku knižní kultury v Bratislavě představí v příštích dnech slovenské vydavatelství TRANOSCIUS (zal. r. 1898 v Liptovském Mikuláši) mimo jiné také knihu „Ostrov slobodného slova“. Spolu s Alenou Grešovou tvoří autorskou dvojici člen EUU, spisovatel, publicista a zasloužilý rozhlasový redaktor Fedor Mikovič (na fotografii z r. 1968). Zajímavý dokument z prostředí slovenského rozhlasu v okupačních letech 1968 i 1944 bude prezentován v sobotu 7. 11. 2015 od 10 h. v rámci veletrhu Bibliotéka 2015 na výstavišti Incheba Expo.


Anton Solomukha zemřel v Paříži

Světoznámý francouzský umělec, malíř a fotograf ukrajinského původu, vynálezce nové formy vyjadřování v současné fotografii (obrazy fotografické malby), laureát ceny Golden Europea a také člen Evropské unie umění pan Anton Solomukha  (nar. 2. 11. 1945 v Kyjevě) zemřel  21. října 2015 v Paříži. Ti, kdo chtějí uctít jeho památku budou vítáni od 14:30 h. v nemocnici Jean Jaures v pohřební místnosti na 9 Sente des Dorées v Paříži. Smuteční obřad bude v pátek 30. října v 15:30 h. v krematoriu  Père-Lachaise 71 rue des Rondeaux v Paříži v Salle de la Coupole. Všichni členové Evropské unie umění na něj budou vždy s úctou vzpomínat.


Nová ocenění spisovatele Fedora Mikoviče

Slovenský žurnalista, publicista, rozhlasový redaktor a spisovatel Fedor Mikovič byl vyznamenán mezinárodní Cenou Egona Erwina Kische, kterou převzal od Nadace E.E.K. na zámku v Letohradu dne 23. 9. 2015. Dalším významným oceněním řádného člena Evropské unie umění Fedora Mikoviče je Cena Vojtecha Zamarovského, kterou uděluje slovenský Klub spisovaťelov literatúry faktu. Fedor Mikovič tak letos doplní svou skvělou kolekci zasloužených veřejných uznání národní Cenou Vojtecha Zamarovského, která mu bude slavnostně předána v Liptovském Mikuláši dne 6. října 2015.


Klub přátel Francie a Slovenska ocenil práci EUU

EUU již od roku 2000 vyhledává a podporuje nejen významné umělecké osobnosti Francie a Slovenska, ale také různé společenské aktivity, které přispívají vzájemnému poznávání a kulturnímu obohacování obou zemí. Významné ocenění s názvem „Umenie v srdci“ převzal od představitelů Klubu přátel Francie a Slovenska pan PhDr. Petr Vašíček jako poděkování za mnohaletou spolupráci Evropské unie umění s tímto mezinárodním spolkem. Po předání ceny „Umění v srdci“ z rukou autora Štefana Pelikána se uskutečnila vzpomínková slavnost a Memoriál Louisa Crosa (francouzský


Liptál je první vesnicí Evropy

Údolím lásky (v němčine Liebe Tal)  je po staletí a zcela právem nazývána malá obec uprostřed valašských hor na Moravě. Tato vesnice je oceněna jako první v Evropě prestižní Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost - "Zlatá Europea". Obdobná ocenění v minulosti dostala například německá města Stuttgart a Deidesheim, finské Mikkeli, slovenská Žilina atd. V obci Liptál můžeme dlouhodobě nalézat bohatý spolkový a kulturní život celé lidské pospolitosti, zejména v oblasti duchovní a tradiční lidové kultury. Ocenění Liptálu zapadá do rámce připomínky 600 let od upálení rektora pražské


Švédští umělci v Praze

Významní švédští malíři představí svou uměleckou tvorbu ve dnech 17. až 28. 8. 2015 v Galeriii NS Husinecká 8 na Praze 3. Mezi těmito výtvarníky uvítáme v ČR opět nositele Evropské ceny za uměleckou a kulturní činnost z r. 2013 vynikajícího grafika a malíře Ulfa Eklunda z Vikenu spolu s manželským párem Paula Fohlin Svanberg a Christer Svanberg z města Höganäs. Po úspěšných výstavách v minulých letech v Děčíně a ve Valašských Kloboukách bude nyní hostit švédské umělce také Praha. Doporučujeme. (Foto: B. Eichler, Děčín 2013)


Evropská cena v Zelowě

V neděli 19. července 2015 bude předána Evropská cena za uměleckou a kulturní činnost polskému instrumentálnímu souboru Zelowskie Dzwonki. Slavnost je připravena v polském Zelowě jako součást historické pripomínky 600. výročí upálení významného křesťanského reformátora a rektora Karlovy univerzity v Praze Mistra Jana Husa. Program připravili potomci českých a moravských exulantů z dob násilné rekatolizace Českého království, kteří jsou nyní sdruženi v Parafii ewangelicko-reformowanej w Zelowie. Získání Evropské ceny oslaví hudební soubor veřejným koncertem tuto neděli odpoledne.


Meditácie – premiérová prezentace v Bratislavě

Spolok Martina Rázusa, Bratislava - Staré Mesto a Evropská unie umění připravili společně premiérovou prezentaci vybraných meditací kanadského evangelického reverenda Dušana Tótha. Myšlenky autora i jeho manželky Valérie jsou zachyceny ve slovenštině na dvou zvukových nosičích s doprovodnou brožurkou „Meditácie“. Album graficky upravil a zajímavě umělecky zpracoval světoznámý rytec, malíř a grafik doc. Martin Činovský.  V honosných prostorách Zichyho paláce v Bratislavě se uskuteční tato slavnost ve středu 27. 5. 2015 za osobní účasti manželů Tóthových, s uměleckým přednesem herce


Ocenění sportovců roku v Praze

Předsednictvo České obce sokolské spolu s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy ČR p. PhDr. Marcelem Chládkem, s několika nositeli olympijských medailí, širokou sportovní veřejností i představiteli Evropské unie umění si připoměli dne 6. května t.r. v Praze 25. výročí obnovení českého Sokola. Svou přítomností na akci prezentovala EUU, že tělovýchova a sport jsou nedílnou součástí umění a kultury lidstva. Na slavnostním vyhlášení sportovců roku v aule Tyršova domu bylo také poděkováno několika úspěšným olympionikům, mezi nimiž byli: Věra Růžičková (gymnastika,


Slavnost v Klubu spisovatelů v Bělehradě

Skupina srbských Tamburašů se skvělým pěveckým vystoupením Zvonko Bogdana obohatili jedinečný společenský večer nad soutokem Dunaje a Sávy v Bělehradě. V historické budově Klubu spisovatelů dne 19. 3. 2015 převzali Evropské ceny národní umělec Srbska Zvonko Bogdan a žurnalista Robert Čoban. Kromě předních osobností umění a kultury byla na této slavnosti přítomna předsedkyně Parlamentu Republiky Srbsko paní Maja Gojkovič (na fotografii první zleva spolu s laureáty), ministr kultury Srbska pan Ivan Tasovac a také všechna přední média této jihoslovanské země.


Prezident Porošenko ocenil člena EUU

Z rukou prezidenta Ukrajiny pana Petra Porošenka převzal počátkem tohoto roku vysoké státní vyznamenání člen EUU a laureát Evropské ceny - Zlatá medaile Lva Tolstého pan Yakiv Brynza ze Záporoží. Členové prezídia  Evropské unie umění se rádi připojují s blahopřáním k tomuto velkému uznání a také s poděkováním panu Brynzovi za jeho nezměrné úsilí o poctivou novinářskou práci, se kterou bojuje o křesťansky pravdivé pojetí všech mediálních výstupů z dění na Ukrajině a ve Východní Evropě.


Manželé Tóthovi prvními Kanaďany

Do Kanady bude poprvé převezena "Evropská cena za uměleckou a kulturní činnost", která v roce 2015 patří manželům Tóthovým z Toronta. Během okupace bývalé ČSSR armádami Varšavské smlouvy v roce 1968 emigrovali Mária Valéria a Dušan Tóthovi i se synem přes Rakousko do USA, kde se zapojili do spolupráce s rozhlasovými stanicemi Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a později také se stanicí Radio Canada International. Dr. Dušan Tóth byl v r. 1969 ordinován jako evangelický kněz v East Chicago (stát Indiana) a následně v roce 1971 přijal místo evangelického pastora v kanadském Torontu.


První laureáti Evropských cen 2015 v Srbsku

Prezídium EUU schválilo v Praze dne 26. ledna 2015 další laureáty Evropských cen včetně termínů a míst jejich slavnostního předávání. V tomto roce jako první převezme "Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost" národní umělec Srbska pan Zvonko Bogdan. Slavnost se bude konat 19. 3. 2015 v hlavním městě Bělehradě za přítomností členů vlády Srbské republiky a jiných významných osobností. Další "Evropská cena pro spisovatele a publicisty - Zlatá medaile Lva Tolstého" bude při téže slavnosti předána prezidentovi mezinárodní mediální společnosti Color Press Group panu Robertu Čobanovi.


Tvůrce hlavní Evropské ceny Štefan Pelikán 80-ti letý

Čestný člen Evropské unie umění a autor hlavní Evropské ceny "Golden Europea" akad. soch. Štefan Pelikán z Lietavské Lúčky na Slovensku oslaví 14. 2. 2015 své velké životní jubileum. Ve svých 80-ti letech je stále aktivním umělcem. I v těchto dnech tvoří nové obdivuhodné plastiky ze dřeva, bronzu a dalších sochařských materiálů. Prezídium našeho mezinárodního spolku svolává k této příležotosti slavnostní XIII. Kongres EUU a členové EUU se rovněž připojí k mnoha gratulantům, kteří jej v rodné Rajecké dolině navštíví. Setkání s tímto umělcem je vždy vzácná chvíle, která  všechny


Zelowskie dzwonki – laureát Evropské ceny

Polská hudební skupina Zelowskie dzwonki předvedla své bezchybné instrumentální umění širokému publiku i hostům z Evropské unie umění počátkem prosince 2014 ve Valašských Kloboukách (CZE). Procítěné ruční ovládání několika desítek zvonků různé velikosti a zvukového zabarvení, přivedlo koncertní publikum v úžas a mnohaminutový opakovaný potlesk ve stoje. Zelowskie dzwonki jsou seskupením křesťanské mládeže z Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie (POL) a patří již několik let ke světové špičce takovýchto hudebních těles. Ve svém repertoáru mají nejen


Varování před podvodným jednáním

Prezídium Evropské unie umění upozorňuje veřejnost – právnické i fyzické osoby – že naší organizaci byly odcizeny a následně mohou být zneužívány níže uvedené oficiální tiskopisy i další spolkové materiály:

  1. Tiskopisy (bianco dopisnice, členské přihlášky atp.) s logem EUU a podtiskem sošky „Golden Europea“ (viz příloha – vyobrazení).
  2. Banner rozvinovací s vyobrazením sošky „Golden Europea“ a logem EUU, které je registrováno s ochrannou známkou ÚPV Praha.


Sídlo Klubu laureátů EUU za Atlantikem

Spolu s významnou americkou scénáristkou, filmovou režisérkou a také nositelkou ceny Zlatá Europea paní Pavlínou Moskalykovou Solo „zakotvilo“ sídlo Klubu laureátů EUU počátkem měsíce října 2014 v Hollywoodu. Agendu a mnoho náročné i zajímavé práce převáží sebou z Evropy za Atlantický oceán nově zvolená prezidentka tohoto klubu. Mimo filmovou profesi se v Americe zaměřila paní Pavlína na pomoc rodinám bez prostředků, na oběti násilí nebo na služby dětem a pomoc mladistvým z amerických ulic. Jsme velmi potěšeni a povzbuzeni skutečností, že i při své profesní a charitativní


Byli jsme hosty v Liptále.

Ředitelství mezinárodního festivalu Liptálské slavnosti 2014 pozvalo členy prezídia EUU, aby se přesvědčili o vysoké úrovni soudobého lidového umění a folkloru v ČR i v zahraničí. Hosty z EUU příjemně překvapilo dokonalé organizační zajištění slavností a svou kvalitou také všechna pódiová vystoupení uměleckých těles. Nedělní bohoslužby byly uspořádány jako programová součást festivalu v místním evangelickém i římskokatolickém kostele. Aktivní účast účinkujících ze všech souborů při bohoslužbách byla dokladem vzájemné tolerance a velké duchovní síly lidového umění a tradiční lidové kultury.


Z Valdštejnské zahrady do Hollywoodu v L.A.

Sobotní večer 5. července 2014 ve Valdštejnské zahradě byl naplněn špičkovou hudební produkcí jazzového kvartetu Scotta Robinsona (USA) a skupiny Shlomo Bar & Habrera Hativeet z Izraele. Tento koncert zvýraznil skvělou atmosféru při předávání Evropských cen za uměleckou a kulturní činnost dirigentovi Liborovi Peškovi KBE i režisérce a scénáristce Pavlíně Moskalykové Solo, která si odváží cenu Zlatá Europea do svého sídla v Los Angeles. Publikum ocenilo vynikající výkon umělců a nevšední atmosféru koncertního večera potleskem a spontánními tanečními kreacemi při fascinujícím


Společně s Ukrajinou

Velký mezinárodní kulturní projekt „Společně s Ukrajinou“ se uskutečnil v polském Gdaňsku v posledních dnech měsíce června 2014. Zejména „Koncert solidarity s Ukrajinou“ v Gdaňské loděnici se setkal s neobyčejným zájmem polské i ukrajinské mládeže, stejně tak jako všech médií obou států. Prvořadý podíl na organizačním a finančním zajištění celého projektu měl člen EUU a první polský laureát „Evropské ceny za podporu umění a kultury“ pan Igor Chraniuk. Všem účastníkům koncertu osobně poděkoval za projevy solidarity generální konzul Ukrajiny v Polsku pan Myron Jankiw.


Evropské ceny putují do Gdaňska

Námořní přístav na severu Polska je dobře znám také jako velké festivalové centrum Pobaltí. Poslední víkend měsíce června 2014 hostí Gdaňsk mezinárodní festival „Společně s Ukrajinou“. V rámci "Koncertu solidarity s Ukrajinou" převezmou Evropské ceny a sošky Zlatá Europea dva umělci ukrajinského původu: světoznámý francouzský fotograf a malíř Anton Solomoukha spolu s hudebníkem, festivalovým manažerem a úspěšným polským podnikatelem Igorem Chraniukem. Hlavní program se uskuteční v centrální hale Gdaňské loděnice 27. června 2014.


Přechod Bílých Karpat opět s účastí EUU

Také letošní 12. ročník „Senátorského chodníčku“ – přechodu hřebene Bílých Karpat ze Slovenska do České republiky – přilákal stovky turistů různých národností. Pochod nádhernou krajinou a přírodou biosférické rezervace UNESCO zahájil jako každoročně v Pruském starosta této slovenské obce pan MUDr. Viliam Cíbik spolu s první místopředsedkyní Senátu Parlamentu ČR paní PaedDr. Alenou Gajdůškovou. Mezi účastníky letos nechyběla ani poslankyně Evropského Parlamentu MUDr. Olga Sehnalová, starostové příhraničních obcí a další významní hosté. Podpora kulturního a přátelského soužití obou sousedních


Solidarita a úsilí Lužických Srbů se vyplatilo

Členové Evropské unie umění podpořili morálně a také svými podpisy žádost kancléřce Angele Merkelové o přiznání odpovídající finanční podpory ze státního rozpočtu Spolkové republiky Německo na r. 2014 pro společenské a kulturní instituce Lužických Srbů. Stalo se tak na závěr mezinárodního fóra slovanských spisovatelů v pražském Zastoupení Evropské komise poslední lednový den tohoto roku. Požadovaný příspěvek měl být podle původního návrhu německého spolkového ministra vnitra drasticky omezen. Dne 14. května 2014 však byla z Bundestagu rozeslána oficiální informace, že původní


Hotel Le Palais Prague skvěle přivítal členy EUU

Velmi slavnostní a přátelskou atmosféru mělo setkání členů a příznivců EUU s Top managementem pražského hotelu Le Palais (www.lepalais-prague.com). Kromě skvělé společenské, kulturní i gastronomické náplně se také uskutečnilo oficiální přijetí nové řádné členky Evropské unie umění. V exkluzivních prostorách hotelu Le Palaise Prague převzala svůj členský certifikát Ing. arch. Dora Kovářová. Mezi blahopřejícími byli nejen členové prezídia EUU, ale též další významní představitelé kulturního a uměleckého života, jako například emeritní filmový producent Dr. Ladislav Kachtík, jazzový


Fórum v Divadle na hradbách v Budyšíně

V německém Bautzenu (Budyšíně) se uskutečnilo dne 21. března 2014 "Fórum o budoucnosti ohroženého jazyka Lužických Srbů a jejich kulturního prostředí". O závažnosti tohoto tématu informuje v rámci Lipského knižního veletrhu také "Věstník literatury a umění". Do velmi zajímavé diskuse bylo zapojeno mnoho významných osobností včetně Prof. Georga Baselitze z Mnichova a ekologické aktivistky Edity Penkové. Mezinárodní politicko-kulturní akci připravil a úspěšně realizoval Svaz srbských umělců (Zwjazk serbskich wumělcow z.t.).


Alchymista snů s hudbou José Miguela Maschietta

Zcela ojedinělý a hluboký zážitek poskytla hudba José Miguela Maschietta ve spojení se scénickým uměleckým tancem Michaely Josífkové. V pražském divadle Ponec bylo publikum nadšeno uměleckým projektem mystického putování do říše snů. Ono putování bylo vedeno skrze harmonii a tóny barev, od ticha k rytmu s emotivním tancem a v křehké symbióze s pozoruhodným hudebním komorním projevem. Obě představení "Alchymista snů" ve dnech 7. a 8. března 2014 výrazně a nezapomenutelně obohatila umělecký život Prahy. Skvělou fotografickou dokumentaci nevšedního souznění hudby


Nový umělecký projekt v divadle Ponec Praha pod záštitou EUU

Nový mezinárodní umělecký projekt s názvem "Alchymista snů" přináší neotřelý koncept scénického spojení živého komorního koncertu autorské hudby s tanečním doprovodem. Představení je založeno na originální autorské, živě interpretované hudbě italského pianisty a skladatele J. M. Maschietta. Tento projekt je realizován se záštitou Evropské unie umění, s podporou Ministerstva kultury, Hlavního města Prahy, Městské části Praha 3 (podporovatelé Divadla Ponec). Hlavním sponzorem je Hotel Le Palais*****Prague, partnerem je Petrof s.r.o., Stage Praha - taneční nebe nad Prahou.


Mezinárodní diskusní fórum EUU

Otevřené zasedání prezídia EUU bylo v posledním lednovém dnu r. 2014 spojeno s mezinárodním diskusním fórem spisovatelů a publicistů. Zasedání v Evropském domě EK EU v Praze se zúčastnilo několik desítek intelektuálů ze 12 zemí tří kontinentů. Hlavním tématem bylo "Místo a poslání slovanských spisovatelů, básníků a publicistů v integračním procesu EU". Mezi hosty zasedání byl také poslanec PS Parlamentu ČR pan Jaroslav Foldyna, který nad touto akcí převzal oficiální záštitu a zapojil se také do diskuse svým příspěvkem o historické roli Srbska a Jižních Slovanů v evropské


Další nositelé Zlaté medaile Lva Tolstého

V pražském domě oficiálního Zastoupení Evropské komise v ČR byla dne 31. ledna 2014 předávána významná ocenění Evropské unie umění. První viceprezident EUU pan Gennadiy Bazayev (UKR) a jednatel společnosti pan Pavel Roith (CZE) předali dvě "Evropské ceny pro spisovatele a publicisty - Zlaté medaile Lva Tolstého". První oceněnou spisovatelkou byla paní Slavomíra Očenášová - Štrbová ze Slovenska a ukrajinský umělec a básník Pavlo Bubryak.


Umění v srdci pro rok 2014

S prvním dnem nového roku 2014 přichází akademický sochař Štefan Pelikán s originálním přáním a výzvou "Umění v srdci" všem umělcům i dalším lidem celého světa, bez rozdílu barvy pleti, sociálního původu či kulturních tradic. Své poselství vložil do bronzové plastiky, která umělecky navazuje a rozvíjí základní myšlenku Evropské ceny za uměleckou a kulturní činnost - Zlatá Europea. Stylizované torzo ženy s houslemi bude také od roku 2014 udíleno jako cena čestného člena Evropské unie umění - "Cena Štefana Pelikána".


Mark Two Corporation - generální partner EUU pro rok 2014

Největší česká agentura poskytující facility management a integrované bezpečnostní služby bez zahraničního podílu se stává pro rok 2014 generálním partnerem Evropské unie umění. M2.C začínala jako studentská vysokoškolská organizace realizující pořadatelské služby. Prvním a zároveň nejstarším dosavadním klientem je Státní opera Praha, kde tato společnost působí již od roku 1992. Velice blízký vztah ke kultuře, který byl u zrodu M2.C je stále součástí firemní politiky a to nejen v České republice, ale též v dalších šesti zemích Evropy.


José Miguel Maschietto dočasně odchází

Na posledním setkání členů prezídia EUU v Praze v restauraci U Kruhu na Palackého ulici oznámil José Miguel Maschietto svou rezignaci na post viceprezidenta EUU. Stalo se tak teprve krátce po jeho zvolení, které proběhlo ve švýcarském Lausanne 20. září tohoto roku. Jako příčinu své rezignace José Miguel Maschietto uvádí očerňující kampaň, jež jej v posledních měsících provází téměř na každém kroku. José Miguel Maschietto by byl velice nerad, kdyby se jeho osobní spory přenesly na EUU a nepovažuje za správné, aby do vyřešení celé situace nadále vystupoval jako člen prezídia.


Blahopřání prezidenta Slovenska nositeli Zlaté medaile Lva Tolstého

Publicista a emeritní redaktor Československého rozhlasu Fedor Mikovič převzal 21. 11. 2013 na Bojnickém zámku Zlatou medaili Lva Tolstého. Ve Zlatém sále uherského šlechtice Pálffyho přišli blahopřát laureátovi všichni přítomní spisovatelé literatury faktu ze Slovenska a ČR včetně bývalého prezidenta Slovenské republiky pana Rudolfa Schustera. Pamětní fotografie zachycuje (zleva) Prof. Jozefa Leikerta (předsedu Slovenského svazu spisovatelů literatury faktu), prezidenta EUU Dr. Petra Vašíčka, prezidenta SR Dr. Rudolfa Schustera a čerstvého nositele Zlaté medaile Lva Tolstého Mgr. Fedora Mikoviče.


Literární Bojnice 2013

Setkání českých a slovenských spisovatelů literatury faktu se v letošním roce uskuteční v prostorách jednoho z nejkrásnějších zámků Střední Evropy. Význam sjezdu spisovatelů ve dnech 21. – 22. 11. 2013 podtrhuje i 900. výročí první písemné zmínky o Bojnici a jejích termálních pramenech. Za přítomnosti prezidenta Slovenské republiky Rudolfa Schustera (1999 - 2004) a velvyslankyně ČR na Slovensku Její Excelence paní Livie Klausové bude slavnostně uděleno několik významných literárních ocenění. Porota vyhlásí jména laureátů „Slovenské národní ceny Vojtecha Zamarovského“ a nositele ceny „Zlaté pero Ladislava Ťažkého“ pro rok 2013.


Galakoncert na podporu léčby českých dětí

Přední světový barytonista Filip Bandžak a slavná kazašská sopranistka Nuržamal Usenbajeva věnovali své vystoupení 4.11.2013 na podporu léčby rakoviny dětí. Na závěr galakoncertu v Dvořákově síni pražského Rudolfina převzaly obě hvězdy operního nebe cenu Zlatá Europea. Spolu se španělským tenorem Plácido Domingem jsou tak Maestro Filip Bandžak a Nuržamal Usenbajeva zatím jedinými držiteli tohoto nejvyššího ocenění Evropské unie umění v oblasti operního zpěvu. Velvyslanci a členové diplomatických sborů ze čtyř desítek zemí všech světadílů a zahraniční mecenáši umění odměnili všechny účinkující dlouhotrvajícím potleskem ve stoje.


Výstup členů EUU na slovenské hrady

Zříceniny slovenských hradů Lednica a Vršatec si vybrali někteří členové Evropské unie umění k výstupu a poznávání historie Středního Pováží. Oba hrady navštívili a důkladně prozkoumali v sobotu 5. 10. 2013 v rámci XXIII. ročníku akce nazvané "Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov" účastníci ze Švýcarska, Mexika a České republiky. Velkou péči i odborný výklad z dějin Uher, Slovenska a jejich hradů poskytli účastníkům zástupci Povážského osvetového strediska a Historicko-Astronomické spoločnosti. Osobní setkání s lidmi i přírodou biosférické rezervace UNESCO Biele Karpaty bylo nevšedním, přátelským a hodnotným prožitkem. (Foto: Ing. Dana Mahútová)


Zahájení akademického roku 2013-2014

Zahájení akademického roku Fakulty masmédií na Paneuropské vysoké školy v Bratislavě bylo obohaceno o slavnostní předání Zlaté medaile Lva Tolstého. Toto ocenění Evropské unie umění pro spisovatele a publicisty převzal děkan Fakulty masmédií Prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD. Laureát je autorem 25 knih literatury faktu a poezie, které byly vydány tiskem již ve 12 zemích Evropy a v USA. Nositeli vyznamenání blahopřáli také přítomní představitelé 11 univerzit a vysokých škol na Slovensku spolu s ministrem školství SR Dušanem Čaplovičem. Následujícího dne se připojili s osobní gratulací také členové prezídia Panevropské unie z Rakouska.


Vzpomínka na Lva Tolstého v Aigle.

V evangelickém kostele v Aigle (Švýcarsko) se uskutečnilo slavnostní předání "Zlaté medaile Lva Tolstého" v neděli 22. září 2013. Velkou zajímavostí pro všechny účastníky ceremoniálu byla zmínka švýcarského laureáta Jean Samuel Granda o Lvu Tolstém při poděkování. Lev Nikolajevič Tolstoj byl při svém pobytu v Aigle v péči prababičky tohoto držitele ocenění EUU. Světoznámý spisovatel, filozof a pedagog se tak vrátil k alpským velikánům nejen ve vzpomínkách a proslovech, ale také svým portrétem na předávané medaili.


Kongres EUA na břehu Ženevského jezera.

V pátek 20. září 2013 byl uspořádán Kongres Evropské unie umění v historickém švýcarském městě Aigle. Mezi účastníky pracovního setkání byli mimo řádných členů přítomni také hosté ze Švýcarska a Mexika. Zvolené prezídium EUU bude pracovat s novými členy z České republiky, Ukrajiny, Švýcarska, Ekvádoru, Konga Brazzaville a Gruzie. Kongres byl zakončen slavnostní bohoslužbou a varhanním koncertem v evangelickém kostele v Aigle v neděli 22. září 2013 v poledne.


Juilejní publikace Sokola

Antický ideál „kalos kai agathos“ – vyváženost tělesné i duševní krásy, dobroty, ctnosti a statečnosti – byl rozpracován, rozvíjen a členy Sokola prakticky uskutečňován po mnoho pokolení. Dokonce o několik desetiletí dříve, než s obdobnými myšlenkami přichází Pier de Coubertin před ustavením olympijského hnutí a konáním I. novodobých OH v Athénách. Sokol nebyl a není jen prostým tělocvičným spolkem, avšak nese pečeť živé mezinárodní organizace, v níž pohybová kultura, mravní výchova a vzdělávání členů, spolu s uměleckými a dalšími kulturními aktivitami tvoří harmonický celek.


Vítr naděje, víry a lásky

Socio-kulturní centrum Miltitz u Krabatova kamene (www.krabatstein.com) v Sasku realizuje ve dnech 5. – 19. 8. 2013 mezinárodní sochařský projekt s názvem „Vítr naděje, víry a lásky“. Hlavní protagonisté letošní sochařské dílny jsou Robert Alger z USA (www.robertalger.com), Andrea Copello z Itálie (www.andreacopello.com) a David Farrell z České republiky (www.farrell.cz). Členové delegace Evropské unie umění se s tímto mezinárodním uměleckým projektem EU v Německu osobně seznámili.


Setkání se zástupci Deutschen Bundestag

Poslanec německého Bundestagu Dr. Ilja Seifert (na invalidnim vozíčku) a tiskový mluvčí Spolkového Sněmu Německa pro kulturu pan Reiner Deutschmann se setkali při 35. mezinárodním „Svátku lužickosrbské poezie“ s delegací Evropské unie umění. Oba se podrobně zajímali o 15-letou historii EUU a další záměry v oceňování umělců a kulturních spolků v Německu. Rovněž byly diskutovány oblasti a možnosti efektivnější spolupráce umělců České republiky a Německa.


Slavnosti s požehnáním

Tradiční lidová kultura na Slovensku je nedílně spojena s kulturou duchovní a křesťanskými obřady. Ne jinak tomu bylo při zahájení oslav kulatého jubilea s udělením „Evropské ceny za uměleckou a kulturní činnost“ folklorní skupině Kubra. V katolickém kostele plném kubranských krojů přijali požehnání do dalších desetiletí národopisné práce všichni členové souboru i s primátorem města Trenčín panem Richardem Rybníčkem. Slova duchovní posily zazněla také v češtině z úst švýcarského evangelického pastora a viceprezidenta Evropské unie umění pro Západní Evropu pana Bernarda Louis Martina (na fotografii Bohumila Eichlera, QEP).


80 let národopisu v Kubrej u Trenčína

Folklorní skupina Kubra patří k nejstarším lidovým souborům na Slovensku i v Evropě. Od svého vzniku v roce 1933 se soubor nepřetržitě věnuje dokumentační práci a celoroční živé prezentaci tradiční lidové kultury své obce. Specifikum činnosti členů souboru spočívá v tom, že nikdy nepodlehli novodobé poptávce po umělecké stylizaci či moderních choreografických úpravách svých veřejných vystoupení. V podání FS Kubra se tak po desítky let setkáváme s autenticky čistou prezentací kubranských obyčejů minulých století, s ryzí lidovou slovesností, s hudebními i tanečními projevy a typickým lidovými kroji z obce Kubra.


Benedikt Dyrlich a Alfons Lehmann-Wićaz

Benedikt Dyrlich a Alfons Lehman-Wićaz z Německa jsou prvními laureáty „Evropské ceny pro spisovatele a publicisty“, kterou od roku 2013 nově uděluje Evropská unie umění. Ocenění za celoživotní zásluhy v oblasti poezie, literatury, překladatelské práce, vydavatelství a žurnalistiky převezmou oba pánové v rámci konání 35. mezinárodního „Svátku lužickosrbské poezie“. Slavnostní předání se uskuteční v malebném přírodním prostředí u Miločanské skály v Horní Lužici. Tato cena EUU bude udělována spisovatelům, básníkům, překladatelům, publicistům, vydavatelům i novinářům.


Nový významný člen EUU ze Záporoží

Počátkem měsíce července 2013 byl přijat za řádného člena Evropské unie umění pan Yakiv Brynza z města Záporoží (UKR). Pan Brynza je úspěšným podnikatelem v mediální oblasti (majitel několika rozhlasových a televizních stanic) a publicistiky. Je zároveň velmi populárním pastorem Evangelické reformované církve na Ukrajině. Potvrzení svého řádného členství v EUU převzal pan Yakiv Brynza osobně v Praze z rukou prezidenta společnosti pana Petra Vašíčka.


Joe Muczka Jr. přijat do Klubu laureátů EUU

Při vernisáži své výstavy v pražském sídle společnosti  Auro Genio a.s. vstoupil dne 20. června 2013 do prestižní společnosti nositelů „Evropských cen za uměleckou a kulturní činnost“ německý malíř a designer s českými kořeny pan Joe Muczka Jr. Sošku „Golden Europea“ osobně předával její autor Štefan Pelikán (SVK) a mistrovi blahopřáli vedle členů Evropské unie umění také známé osobnosti, jako například:


Privátní média Ukrajiny a Evropská unie umění

Z podnětu ředitele Ukrajinského národně-kulturního centra pana Genadije Bazajeva se uskutečnily v červnu 2013 zajímavé rozhovory o možnostech spolupráce některých privátních ukrajinských médií s EUU. O zaměření a činnosti informoval osobně majitel tří rozhlasových stanic a televizního kanálu na Ukrajině pan Jakob Brynza (na fotografii první muž zleva). Mediální „impérium“ pana Brynzy ve svém zpravodajství preferuje pozitivní informace o ukrajinské společnosti a demokratizačních procesech v této východoevropské zemi.


První Švéd laureátem EUU

Úspěšný mezinárodní projekt deseti let spolupráce umělců Švédska a České republiky vrcholí v posledních květnových dnech výstavou dokumentárních a uměleckých fotografií z realizace v Děčíně. Aktivní účastník švédsko-české spolupráce pan Ulf Eklund převezme 18. 5. 2013 za své celoživotní dílo uměleckého grafika, malíře a řezbáře „Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost“. Členové prezídia EUU slavnostně předají umělci tuto čestnou cenu v prostorách děčínského zámku. Laureátovi budou blahopřát také významné osobnosti města i kraje, poslanci Parlamentu ČR a první rada Velvyslanectví Švédska v ČR pan Rolf Ericsson.


Venezuelský ambasador jednal s EUU

Velvyslanec Bolívarovské republiky Venezuela v ČR Jeho Excelence pan Victor Julián Hernández León přijal v květnu 2013 členy Evropské unie umění pod vedením viceprezidenta Gennadie Bazayeva. Výsledkem setkání byla dohoda o výběru venezuelských kandidátů pro udělení „Evropské ceny za uměleckou a kulturní činnost – Zlatá Europea“ v roce 2014 a reciproční výměny uměleckých špiček Evropy a Venezuely zejména v oblasti klasické hudby.


Vinice na Kampě

Mezinárodní prezentaci vynikajících moravských, rakouských i francouzských vín zahájili slavnostním přestřižením pásky nejvyšší představitelé Evropské unie umění dne 2. 5. 2013 v Praze. Členové EUU považují také vinařství za velké a historicky doložené umění lidstva. Mnoho let již pečuje o podporu nejen vinařského umění, ale též o podporu kultury ve střední Evropě v nejširším pojetí francouzská firma KAZAK Communication, která převzala při zahájení akce "Vinice na Kampě" Evropskou cenu za podporu umění a kultury.


Prezident Ekvádoru v berlínské hale Urania

Prezident Republiky Ekvádor pan Rafael Correa Delgado byl přítomen ocenění skladatele a klavírního virtuóza José Miguela Maschiettiho v berlínské hale Urania. Akt předání "Evropské ceny za uměleckou a kulturní činnost - Zlatá Europea" se konal dne 17. 4. 2013 u příležitosti státní návštěvy prezidenta Ekvádoru v Německu. Slavnostní proslov přednesl Jeho Exelence velvyslanec Ekvádoru v Německu pan Jorge Jurado. Evropskou cenu předávali pan Petr Vašíček (CZE) a Gennadiy Bazayev (UKR). Prezident Rafael Correa Delgado pak hodnotil ocenění rodáka své země jako užitečný počin dalšího rozvoje kulturních a obchodních kontaktů mezi Evropou a Ekvádorem.


Mezinárodní prezídium EUU schválilo

Prezídium EUU schválilo při svém jednání v pražském Paláci Křižík na Smíchově několik nových laureátů cen EUU. Nositeli těchto cen se v roce 2013 stanou například: dirigent, skladatel a klavírní virtuos José Miguel Maschietto (ECU), malíř Joe Muczka (DEU), mnohanásobní mistři světa v boxu bratři Vitalij a Vladimír Kličko (UKR), africký malíř Julien Sinzogan (BEN), švýcarský nakladatel a vydavatel Jean Samuel Grand (CHE) nebo také jubilující folklorní soubor Kubra (SVK).


Česká komorní filharmonie s laureátem Evropské ceny

Koncertní provedení skladeb F. X. Brixi v Praze řídil dne 18. března 2013 v Grand hotelu Bohemia Ing. Petr Chromčák. V průběhu hudebního večera převzal tento český dirigent v sále Boccaccio cenění z rukou členů prezídia EUU - "Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost". Mistr je tak zařazen Evropskou unií umění do prestižní společnosti laureátů a nejvýznamnějších uměleckých osobností „starého kontinentu“ v oblasti hudby.


Do Říma z Lietavské Lúčky

„Všechny cesty vedou do Říma“ je známé rčení, které platí také pro uměleckou tvorbu člena a laureáta ceny Evropské unie umění akad. soch. Štefana Pelikána. Velký trojdílný reliéf slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje spolu s reliéfní dřevořezbou jejich žáků Gorazda a Bystríka je součástí celonárodní slovenské putovní expozice „Posvátný odkaz“, se kterou se Slovenská republika připojuje k oslavám jubilea 1150 let od příchodu křesťanských misionářů a učitelů z byzantské Soluně na Velkou Moravu.


Hokejista se srdcem rytíře

Hokejová legenda Ing. Jozef Golonka ze Slovenské republiky převezme jako první sportovec světa cenu Evropské unie umění - sošku "Zlatá Europea". Představitelé EUU předají slavnému kapitánovi týmu ČSSR z 60. let 20. století "Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost" za jeho hokejové umění a celospolečenský kulturní přínos.


Google první na světě

Společnost Google je první internetovou firmou, která získala kulturní ocenění od Evropské unie umění. V den magického data 12. 12. 2012 převzali zástupci vedení Google Czech Republic „Evropskou cenu za podporu umění a kultury – Zlatou Europeu“. Snad žádný umělec nebo kulturní pracovník si dnes nedokáže představit jediný den bez využití portálu Google. Informace a informační technologie Google jsou snadno dostupné komukoliv po celém světě. Google tak kulturně obohacuje celou světovou společnost. Členové prezídia EUU pan Petr Vašíček a pan Gennadiy Bazayev předali cenu v hotelu Mandarin Oriental Praha. Cena Zlatá Europea je ve správných rukou.

 


Edita Randová a Angelo Cavallaro.

Česká mezzosopranistka Edita Randová spolu s italským dirigentem Angelo Cavallarem sklidili dlouhotrvající ovace publika za svůj precizní výkon v kostele sv. Šimona a Judy v Praze. Na koncertu 11. ročníku MHF "Tóny nad městy" vedeném italským mistrem, byly předvedeny skladby Mozarta, Dvořáka, Rossiniho a Schuberta. Angelo Cavallaro zde převzal "Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost" z rukou ředitele české bezpečnostní agentury M2C a.s. Zd. Nováka. Ve svém poděkování dirigent konstatoval, že Praha je po staletí významným a trvale vyhledávaným centrem hudební Evropy.


Švýcarský umělec Frederic Burkhard

V atelieru Frederika Burkharda ve švýcarské vesnici Orzens bude v neděli 14. 10. 2012 předávána Evropská cena za uměleckou a kulturní činnost - ZLATÁ EUROPEA. Frederic Bukhard je oceněn za celoživotní dílo v oblasti architektury, malířství, sochařství a scénografie. Doporučujeme navštívit atelier umělce a zajímavou expozici ve vesnici Orzens - viz: www.burkha.info


Francouz Marc Finiels z Guebwiller

Francouzské město Guebwiller připravilo s Evropskou unií umění slavnostní okamžik ocenění malíře Marka Finielse. Na vernisáži výstavy převezme umělec Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost - ZLATÁ EUROPEA. Zajímavá umělecká tvorba Marka Finielse zdobí mnoho interiérů i exteriérů ve Francii a jiných zemí Evropy. Doporučujeme navštívit město Guebwiller v Alsasku a jedinečnou expozici Marka Finielse. Bližší informace jsou na: www.marcfiniels.fr


Spolupráce s Folklorním sdružením ČR stvrzena

Lázeňské město Luhačovice se svým prestižním MDFF Písní a tancem bylo svědky podpisu partnerské smlouvy mezi Evropskou unií umění a Folklorním sdružením České republiky. EUU si všímá a podporuje tradiční lidovou kulturu i folklorní hnutí, které aktuálně a celosvětově nabývá na významu v období masivní globalizace a smývání kulturní rozmanitosti. Příspěvkem k podpoře diversity umění a kultury je podpis Smlouvy o spolupráci představiteli obou organizací – Zdeňkem Pšenicou, Ladislavm Michálkem, Petrem Vašíčkem a Gennadiyem Bazayevem. Slavnostní podpis a výměna originálů smluv se uskutečnila ve Společenském domě Lázní Luhačovice a.s. v září 2012.


Oslava 150. výročí založení Sokola

Celosvětové setkání členů sokolských organizací vrcholí v těchto dnech v Praze. XV Všesokolský slet byl zahájen slavnostním průvodem Prahou a velkolepým programem "Sokol gala 2012". Hromadná cvičení se uskutečňují na stadionu v pražském Edenu. Česká obec sokolská je také od tohoto ročníku laureátem "Evropská ceny za uměleckou a kulturní činnost - Zlatá Europea".


700 let slaví letos Žilina

Křižovatka starověkých obchodních a kulturních cest střední Evropy. Město Žilina byla vždy významným centrem kulturního a společenského života na Slovensku. K jubileu získalo město „Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost – Zlatá Europea“, kterou udělila Evropská unie umění při konání tradičních Staroměstských slavností. Evropskou cenu převzal osobně pan primátor Žiliny Ing. Igor Choma.


10. Kongres EUU s africkými delegáty

Celkem 8 zemí mělo zastoupení na 10. Kongresu EUU, který se uskutečnil koncem března 2012 v penzionu „Na Hrubých lukách“ v královéhradeckém kraji. Mezi delegáty byli také dva Afričané - Albert Tsouassa z Konga Brazzaville a Hubert T. Sinzogan z Beninské republiky (na fotografii). Kongres přijal dílčí změny ve Stanovách EUU, zvolil nové prezídium na další tříleté období a byl založen „Klub laureátů EUU“, čítající přes 200 členů ze zemí celého světa.

 

 


Ukrajinské národně-kulturní centrum

UNKC získalo Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost. Ocenění převzal ředitel této kulturní instituce pan Gennadiy Bazayev z rukou starostky města Dvůr Králové n. L. paní Edity Vaňkové a viceprezidenta EUU Bernarda Louis Martina ze Švýcarska. UNKC není jen organizací, která obětavě a kvalifikovaně pečuje o zachování a prezentaci ukrajinské kultury v ČR a EU. Je také ceněným spolkem pro znatelnou pomoc dětem a mládeži ve vzdělávání. Především si však EUU cení skutečnosti, že UNKC nabízí širší úhel pohledu na Ukrajinu a Ukrajince, jakožto kulturně vyspělý národ východní Evropy s bohatou historií.


Štefan Pelikán zvolen čestným členem EUU

Významný slovenský umělec – akademický malíř a sochař Štefan Pelikán – byl delegáty 10. Kongresu EUU jednomyslně zvolen za čestného člena Evropské unie umění. Svým úsilím se velmi výrazně zasloužil o revitalizaci uměleckých a společenských aktivit EUU v České republice a na Slovensku. Zejména však přispěl mezinárodnímu významu EUU vytvořením hlavní ceny – sošky Zlatá Europea.


Sokol slaví 150 let

Zakladatel Dr. Miroslav Tyrš rozpracoval antický ideál „kalos kai agathos“ do zásad sokolského hnutí, které jeho myšlenky uskutečňuje a rozvíjí po mnoho generací v Evropě i dalších světadílech. V Karolinu Univerzity Karlovy v Praze převzala „Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost“ starostka České obce sokolské Ing. Hana Moučková. Cena „Zlatá Europea“ je uznáním i poděkováním spolku Sokol za přínos rozvoji pohybové kultury, umění, mravnosti a především ke všestrannému rozvoji osobnosti člověka.


Ghanský malíř Billy Baffoe

Bonnie představí svá díla v atriu pražského Paláce Křižík v říjnu a listopadu 2011. Jeho tvorba přesvědčivě dokládá tezi, že bez umění Afriky by nebylo moderního umění Evropy. Malíř Billy Baffoe je první africký umělec, který obdrží cenu „Zlatá Europea“ od Evropské unie umění.


Božský tenor Plácido Domingo

navštívil po 17-ti letech Českou republiku, aby ve svém jediném koncertním vystoupení na XX. MHF Český Krumlov 2011 potěšil tisíce svých příznivců. Maestro oslavil v tomto roce již 70 let svého umělecky plodného života. V rámci své návštěvy Prahy převzal Plácido Domingo s velkým potěšením sošku „Zlatá Europea“ jakožto cenu EUU za jeho celoživotní uměleckou a kulturní činnost.


Kulturní fenomén jménem Terchová

Tak lze bez nadsázky označit umělecké a kulturní aktivity obyvatel malé slovenské obce Terchová, s nimiž se můžeme po desetiletí nepřetržitě setkávat. I bez usnesení UNESCO o diverzitě a zachování kulturních projevů lidstva jsou zde po desetiletí uskutečňována významná setkání s živým uměním a to nejen v oblasti duchovní či tradiční lidové kultury. Letošní nový laureát Ceny EUU za uměleckou a kulturní činnost pan Rudolf Patrnčiak je mnoho let vůdčí osobností tohoto kulturního dění, které nabylo na významu i věhlasu v kontextu celoevropském. Více informací na - http://www.terchova.sk/ .


Evropská cena Gustava Mahlera a Zlatá Europea

byla předána světoznámému dirigentovi Oliveru von Dohnányimu, slovenskému rodákovi z Trenčína. Koncert „Slavní jubilanti“ (Ján Cikker, Franz Liszt) přednesl Štátny komorný orchester v Žilině pod vedením čerstvého laureáta této ceny. Oliver von Dohnányi jako první hudební umělec převzal sošku Zlaté Europey v rámci připomínky 100. výročí úmrtí geniálního moravského symfonika a dirigenta Gustava Mahlera. Oceněný dirigent zároveň přijal osobní blahopřání ministra kultury Slovenské republiky Daniela Krajcera a primátora Žiliny Igora Chomu.


Vzácné ruské ikony a metropolita Kryštof

V Praze na Malém náměstí bude od 30. 4. 2011 zpřístupněna veřejnosti jedinečná expozice ruských ikon v Muzeu ruského umění. Jeho Blaženost Kryštof, arcibiskup pražský a metropolita Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska ji vysvětí navečer dne 29. 4. 2011. Po velikonoční připomínce zmrtvýchvstání Ježíše Krista je to vhodně načasovaná výstava křesťanského duchovního umění, kterou chce oslovit naši i zahraniční veřejnost galerista Ing. Valeriy Larionov. U příležitosti konání výstavy a především letošního 60. výročí autokefality Pravoslavné církve v ČR a na Slovensku uděluje Evropská unie umění své další ocenění.Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org

Kamil Papučík (SVK)
Vice President

kajopapucik0@gmail.com