Česky | English

Společnost

Švýcarské stopy Lva Nikolajeviče Tolstého

Jeden z největších světových spisovatelů Lev Nikolajevič Tolstoj byl v letech 1853 - 1856 účastníkem Krymské války v bojích carského Ruska proti muslimské Osmanské říši, kterou proti Rusku vydatně podporovaly svými armádami země periferie Evropy (Anglie, Francie, Prusko a Sardínie). Po ukončení válečných bojů odcestoval v r. 1857 ruský šlechtic Tolstoj na tříměsíční léčení do švýcarské kliniky v Clarens, které je dnes součástí města Montreux na břehu Ženevského jezera. Významnou literární stopu také zanechal L. N. Tolstoj v povídce "Luzern" (srpen 1857), v níž popsal typicky nekultivované a


Návrat ke kulturním hodnotám a kořenům Evropy 2015-2017

Tři celosvětově významná výročí byla základním impulsem pro vytvoření našeho projektu "Návrat ke kulturním hodnotám a kořenům Evropy 2015 - 2017". V roce 2015 si připomínáme 600 let od upálení a zabití rektora Univerzity Karlovy v Praze Jana Husa (německá Kostnice 1415). Na toto jubileum navazuje "Rok Božího milosrdenství", který vyhlásil papež  František pro rok 2016. A třetí jubilejní připomínkou je 500. výročí počátku protestnantské reformace v pojetí Dr. Martina Luthera (Lutherstadt Wittenberg 1517)  ...pokračování...


Mezinárodní diskusní fórum spisovatelů a publicistů 2014

Evropská unie umění připravila v posledním lednovém dnu r. 2014 první mezinárodním diskusním fórem spisovatelů a publicistů. Zasedání v Evropském domě EK EU v Praze se zúčastnilo několik desítek intelektuálů ze 12 zemí Evropy, Afriky a Jižní Ameriky. Vstupním tématem tohoto dlouhodobého projektu bylo "Místo a poslání slovanských spisovatelů, básníků a publicistů v integračním procesu EU". Mezi hosty zasedání byl také poslanec PS Parlamentu ČR pan Jaroslav Foldyna, který nad touto akcí převzal oficiální záštitu a zapojil se také do diskuse svým příspěvkem o historické roli Srbska


Lux in tenebris – 2007

Slovenský hrad Lednica v Bílých Karpatech býval němým svědkem setkání a rozprav dvou velkých Evropanů. Učitel národů a poslední biskup Jednoty bratrské v Čechách Jan Amos Komenský a jeho přítel Mikuláš Drabík zde osnovali vydání knihy historických proroctví a nadějí o konci habsburské rekatolizace a intelektuální i hospodářské devastace Českých zemí a Moravy. Vydáním knihy „Lux in tenebris“ („Světlo v temnotách“, Amsterodam 1657) si však Jan Amos Komenský na sklonku svého života vysloužil v části Evropy nepochopení a posměch. Slavnostní připomínku vydání knihy s


Tvůrcům srdce Evropy – 2006

Generál Dr. Milan Rastislav Štefánik a Prof. Tomáš Garrigue Masaryk byli spolutvůrci samostatného Československa – nového státu v srdci Evropy. Na počátku 20. století několikrát navštívili své přátele a příznivce na moravsko-slovenském pomezí. K poctě oběma státníkům celoevropského významu byl obnoven žulový „Památník česko-slovenské vzájemnosti“ s bronzovými reliéfy obou státníků. Projekt iniciovali, připravili a na jeho realizaci se významně podíleli členové EUU včele s Dr. Petrem Vašíčkem za součinnosti T.J. Sokol Valašské Klobouky, města Valašské Klobouky a PS Parlamentu ČR.


Živá slovanská vzájemnost – od r. 2000 trvale

Rozmanité společenské aktivity dětí, mládeže a dospělých ideově propojil a organizačně zajistil v dlouhodobém mezinárodním projektu „Živá slovanská vzájemnost“ prezident EUU Dr. Petr Vašíček. Od počátku nového tisíciletí se projekt uskutečňuje v dílčích akcích na území Slovenska, Polska, Běloruska a České republiky pod těmito názvy: (1) „Popovské slavnosti“ (od r. 2000) – pravidelné setkávání organizovaných skupin západních a východních Slovanů s kulturním programem v přírodním amfiteátru v obci Štítná nad Vláří – Popov; (2) každoroční jarní "Přechod hřebene Bílých Karpat" z PruskéhoNaši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org