Česky | English

Statut ceny EUU

STATUT CENY EVROPSKÉ UNIE UMĚNÍ

  1. Ceny Evropské unie umění se udělují jednotlivcům, spolkům, institucím, pospolitostem atd., za tvůrčí uměleckou a kulturní činnost nebo jejich významnou podporu. Tato činnost je oceňována zejména v kontextu prezentace a rozvoje kulturně historických a křesťanských kořenů Evropy. Je oceněna její nekonvenčnost, originalita a pokrokový projev s akcentem na všeobecnou prospěšnost. Oceňují se umělecké a kulturní počiny, které jiné lidi duševně a duchovně obohacují, povznáší, vnitřně naplňují, zušlechťují, činí šťastnějšími a především vzájemně spojují.
  2. Ceny Evropské unie umění se udělují bez rozdílu státní či etnické příslušnosti a národních kultur, náboženského či politického přesvědčení a to v Evropě i na dalších kontinentech světa.
  3. Ceny Evropské unie umění se udělují průběžně během celého kalendářního roku.
  4. Návrhy na udělení cen Evropské unie umění mohou podávat jedině řádní a čestní členové unie, stejně tak jako členové Klubu laureátů EUU. Každý navrhovatel je povinen všestranně zdůvodnit svůj návrh a přebírá za něj komplexní garanci.
  5. Evropská unie umění spolupracuje při publicitě a medializaci kulturní a umělecké tvůrčí činnosti laureátů.
  6. Nositelé cen Evropské unie umění jsou zváni na akce unie v České republice a jinde v zahraničí, je jim umožněna a také podporována vzájemná komunikace v mezinárodním kontextu umění a kultury.

Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org