Česky | English

Televizní vysílání

SK - Gold Medal of Leo Tolstoy in Bratislava

Kandidát na Nobelovu cenu za literaturu a děkan Fakulty masmédií Paneuropské vysoké školy v Bratislavě Prof. PhDr. Jozef Leikert PhD., Litt.Dr. se stal jedním z prvních laureátů Zlaté medaile Lva Tolstoje. Tuto Evropskou cenu uděluje EUU od r. 2013 spisovatelům, básníkům, publicistům, pedagogům i literárním vydavatelstvím. (Autor: Paneurópska vysoká škola, Fakulta masmédií 2013)


SK - Záznam z oceňování Bratislava (Toth)

Spolok Martina Rázusa, Bratislava - Staré Mesto a Evropská unie umění připravili společně premiérovou prezentaci vybraných meditací kanadského evangelického reverenda Dušana Tótha. Myšlenky autora i jeho manželky Valérie jsou zachyceny ve slovenštině na dvou zvukových nosičích s doprovodnou brožurkou „Meditácie“. Album graficky upravil a zajímavě umělecky zpracoval světoznámý rytec, malíř a grafik doc. Martin Činovský.  V honosných prostorách Zichyho paláce v Bratislavě se uskuteční tato slavnost ve středu 27. 5. 2015 za osobní účasti manželů Tóthových, s uměleckým přednesem herce


UK - TV Ukrajina 112 - Evropská cena pro ukrajinské umění ve Francii

Kyjevská televizní stanice „Ukrajina 112“ připravila dne 8. 7. 2014 živou reportáž s nositelem Evropské ceny za uměleckou a kulturní činnost Antonem Solomoukhou z Paříže. Přední umělecký fotograf současnosti získal základy pro svou úspěšnou profesní dráhu studiem na Akademii výtvarných umění a architektury na Ukrajině, kterou opustil jako emigrant v r. 1978. Následně se trvale usazuje a pracuje ve Francii, získává francouzské občanství. V rozhovoru s redaktorem TV Ukrajina 112 označil své ocenění soškou Zlatá Europea jako uznání významného kulturního přínosu své rodné východoslovanské země nejen Evropě, ale celému světu. Anton Solomoukha zdůraznil velkou symboliku udělení Evropské ceny právě volbou místa pro slavnostní akt, kterým se staly polské loděnice Gdaňsk - místo zrodu novodobých demokratických revolucí v zemích střední a východní Evropy.


PL, TV Codzennik - Gdańsk 2014 - událost, která tu ještě nebyla.

Místo, kde se zrodila změna novodobé historie Polska i Evropy. Úžasné místo, podivuhodná doba, skvělá událost. Za svobodu, společně s lidmi, kteří dnes mění Ukrajinu. Neuvěřitelná výstava, neuvěřitelný koncert a skvělá atmosféra mezi tisícovkami mladých lidí. Společně s Ukrajinou! Společně za svobodu! Na tomto historickém místě a v této pohnuté době byly předány ceny Evropské unie umění Igoru Chraniukovi (POL) a Antonu Solomoukhovi (FRA). Gdaňsk 27. 06. 2014


ECU, TV ecuador ama la vida - Prezident Ekvádoru na ceremoniálu EUU v Berlíně

Prezident Republiky Ekvádor pan Rafael Correa Delgado i kancléřka Německa paní Angela Merkelová byli přítomni dne 17. 4. 2013 slavnostnímu ocenění prvního umělce Latinské Ameriky cenou EUU Zlatá Europea. Fascinující ceremoniál byl zahájen zpěvem státní hymny Ekvádoru panem prezidentem Correou, k němuž se připojilo veškeré publikum velkého sálu berlínského kulturního domu Urania. Po státnickém projevu pana prezidenta (čas TV záznamu cca 1 h. 23 min.) zazněla oficiální znělka Evropské unie umění a panu Prof. José Migueli Maschiettimu předali členové prezídia EUU "Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost". Maestro Maschietti (dirigent, skladatel a klavírní virtuóz) pak přednesl svou klavírní kompozici jako poděkování za evropské ocenění (čas TV záznamu cca 1h. 32 min.).


SVK, TV TA3 - Zlatá Europea pro Jozefa Golonku

Bývalý Československý hokejový kapitán Ing. Jozef Golonka oslavil v době nedávno minulé 75. narozeniny. U této příležitosti se rozhodla Evropská unie umění ocenit tohoto legendárního hráče Evropskou cenou za uměleckou a kulturní činnost. Ocenění proběhlo v Lázních Brusno ve stejnojmenném slovenském městě 7.1.2013. Záznam z předávání si můžete připomenout v tomto video dokumentu zpracovaném panem ing Miroslavem Bellánem


CZE, Cena pro Cavallara

Italský dirigent Angelo Cavallaro dirigoval dne 15. 11. 2012 v pražském kostele sv. Šimona a Judy koncert Pardubické komorní filharmonie. Za jeho celoživotní pedagogické a dirigentské úspěchy mu byla při této příležitosti udělena Evropská cena za uměleckou a kulturní činnost. Cenu předal prezident Evropské unie umění pan Dr. Petr Vašíček spolu s ředitelem firmy M2C a.s. panem Zdeňkem Novákem.


DEU, TV MDR – Europeada 2012 a kulturní rozmanitost v Lužici, 2012

Na území Svobodného státu Sasko uspořádal Svaz Lužických Srbů DOMOWINA sportovní a kulturní setkání národnostních menšin Evropy. Různé evropské státy se v pořadatelství střídají v 6-letých cyklech. Ve spolupráci s Evropským parlamentem se uskutečnila Europeada 2012, tentokrát za účasti reprezentantů z 19 zemí Evropy. Dění v Lužici sledovalo od 16. do 24. 6. 2012 nepřetržitě 70 novinářů spolu s německou televizí a rozhlasem. V rámci hlavního kulturního dne bylo předáno nejvyšší ocenění EUU „Zlatá Europea“ do rukou presidenta spolku Domowina Dawidu Statnikovi.

 


SVK, RTV Žilina – 700 let Žiliny, 2012

Křižovatka starověkých obchodních a kulturních cest střední Evropy. Město Žilina byla vždy významným centrem kulturního a společenského života na Slovensku. K jubileu získalo město „Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost – Zlatá Europea“, kterou udělila Evropská unie umění při konání tradičních Staroměstských slavností. Evropskou cenu převzal osobně pan primátor Žiliny Ing. Igor Choma.


DEU, TV MDR – Malíř Jan Buk laureát ceny EUU, 2011

Významný malíř z východoněmeckého regionu Lužických Srbů obdržel „Evropskou cenu za uměleckou a kulturní činnost“. Ve velkém sále Srbského muzea v Budyšíně převzal 90-letý umělec Jan Buk ocenění za účasti významných osobností města i představitelů kulturního a veřejného života Svobodného státu Sasko. Evropskou cenu za celoživotní umělecké dílo slavnostně předal dne 30. 9. 2011 Dr. Petr Vašíček se zástupci Českomoravského slovanského svazu.


SVK, TV Markíza – Tradiční dožínky v Lednici, 2011

Tradiční dožínky v západoslovenské obci Lednica jsou vyhledávanou turistickou atrakcí. Slavnost je přehlídkou autentických lidových zvyků a umění. Čestné uznání Evropské unie umění za udržování lidových tradic předali starostovi obce panu Milanu Barkovi členové prezídia paní Dagmar Kunze z Belína a president EUU Petr Vašíček. S blahopřáním se osobně připojili také viceprezidentiBernard Louis Martin ze Švýcarska a Hubert Toussiant Sinzogan z afrického Beninu.


SVK, TV Noe – Kulturní osobnost Rudolf Patrnčiak z Terchové, 2011

Obec Terchová je celosvětově známé centrum slovenských lidových tradic a kultury. Vůdčí osobností kulturního života v kraji zbojníka Juraje Jánošíka je po desetiletí pan Rudolf Patrnčiak. Nejen hlavní organizátor mezinárodního folklorního festivalu „Jánošíkovy dni“, ale sám také aktivní hudebník a erudovaný znalec tradiční lidové kultury a umění Slovenska obdržel cenu EUU Zlatá Europea. Ocenění předávali členové prezídia EUU: akademik Prof. Volodymyr Tsvilynyuk (UA, Kyjev), akad. soch. a mal. Štefan Pelikán (SK, Lietavská Lúčka) a prezident EUU Petr Vašíček (CZ, Praha).


SVK, RTV Žilina – Výstava Štefana Pelikána, 2011

Svá nová umělecká díla vystavil akademický sochař a malíř Štefan Pelikán ve své rodné Lietavské Lúčce. Jeho mistrovský rukopis lze pozorovat v polychromových dřevořezbách, akvarelech, olejomalbách stejně tak jako na bronzových či dřevěných plastikách. Výstava uměleckých prací byla obohacena o uměleckou fotografii Miroslava Bellana a poezii Anny Dubovcové.


CZE, ČT 24 – Dirigent Oliver von Dohnányi a bezplatná reklama pro EUU, 2011

Z důvodu rezignace ředitele Státní opery Praha nebylo možné uskutečnit historicky první slavnostní předání nové ceny EUU – bronzové sošky „Zlatá Europea“. Komentář redaktora časopisu Respekt Jana Vitvara k této události následně vyvolala nebývalý zájem umělců a kulturních organizací o tuto uměleckou trofej nejen v ČR. Laureát ceny EUU Oliver von Dohnányi převzal později Zlatou Europeu v Žilině s gratulací primátora města a ministra kultury Slovenské republiky.


SVK, RTV Žilina – Soška Zlatá Europea je novou cenou EUU, 2010

Akademický sochař a malíř Štefan Pelikán zhotovil a za účelem oceňování daroval své umělecké dílo představitelům Evropské unie umění. Jedná se o bronzovou plastiku Zlatá Europea, která symbolizuje historický vklad „starého kontinentu“ umění, kultuře a tvůrčímu soužití celého lidstva.


CZE, ČT 1 – Cena pro Blanku Matragi, Lubomira Rejla a další

V kostele Sv. Rocha v Praze na Strahově bylo oceněno 23. dubna 2002 „Evropskou cenou za uměleckou činnost“ několik osobností české i světové kultury. Prezídium Evropské unie umění předalo své ceny například světoznámé módní návrhářce Blance Matragi z Libanonu, slovenskému klavírnímu virtuózovi Marianu Lapšanskému, zakladateli české Jazzové sekce Karlu Srpovi, německému televiznímu režisérovi Lubomiru Rejlovi a dalším umělcům. Ceremoniál doplnil koncertním vystoupením známý houslový virtuóz Alexander Shonert z ruského Novosibirsku.Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org