Česky | English

Společnost / Živá slovanská vzájemnost – od r. 2000 trvale

Živá slovanská vzájemnost – od r. 2000 trvale

Rozmanité společenské aktivity dětí, mládeže a dospělých ideově propojil a organizačně zajistil v dlouhodobém mezinárodním projektu „Živá slovanská vzájemnost“ prezident EUU Dr. Petr Vašíček. Od počátku nového tisíciletí se projekt uskutečňuje v dílčích akcích na území Slovenska, Polska, Běloruska a České republiky pod těmito názvy: (1) „Popovské slavnosti“ (od r. 2000) – pravidelné setkávání organizovaných skupin západních a východních Slovanů s kulturním programem v přírodním amfiteátru v obci Štítná nad Vláří – Popov; (2) každoroční jarní "Přechod hřebene Bílých Karpat" z Pruského


na Slovensku do některé z obcí na české straně, nazývaný též jako Senátorský chodníček, (3) „Karpatská interliga děvčat“ (od r. 2003) – periodické sportovně poznávací campy určené mladým sportovcům a především florbalistkám s Polska, Slovenska, Běloruska a ČR; (4) „BALUT“ (od r. 2004) – několikadenní soustředění vysokoškolské mládeže se zájmem o folklor s názvem Bělokarpatská akademie lidového umění a tradic; (5) Mezinárodní „Stezka Hugolína Gavloviče“ (od r. 2006) – přeshraniční poznávací turistická trasa se značením a dvojjazyčnými panely, vedoucí z Valašských Klobouk na Moravě do obce Pruské na Slovensku.


Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org

Kamil Papučík (SVK)
Vice President

kajopapucik0@gmail.com