Česky | English

Umělecká tvorba / Stopy tradiční lidové kultury – 2000 až 2003

Stopy tradiční lidové kultury – 2000 až 2003

Významným osobnostem a nositelům tradiční lidové kultury Jižního Valašska byly umělecky zpracovány a rozmístěny pamětní desky, jejichž autorem je akademický malíř Lojza Baránek z Poteče. Slouží k zastavení se v čase a připomínce významného odkazu kulturního dědictví lidu Valašska. Těmto osobnostem byly z iniciativy členů Evropské unie umění zhotoveny a slavnostně odhaleny pamětní desky. Ty jsou umístěny na budovách v těchto místech: Štítná nad Vláří - Popov (Jiří Košelka a M. R. Štefánik), Slavičín (Milan Švrčina) a Valašské Klobouky (Libuše Sušilová).


Jiří Košelka – primáš věhlasných Popovských hudců a také skladatel i dirigent dechové hudby. Pamětní deska umístěna na fasádě hasičské zbrojnice v obci Štítná nad Vláří - Popov od r. 2000.
Milan Rastislav Štefánik – přítel rodiny primáše Jiřího Košelky, zpěvák a tanečník, astronom a meteorolog, letecký pilot, generál francouzské armády a první ministr národní obrany samostatného Československa. Pamětní deska umístěna na fasádě hasičské zbrojnice v obci Štítná nad Vláří - Popov od r. 2003.
Libuše Sušilová – významná sběratelka a dokumentaristka zvykosloví, lidových výšivek a jiných skvostů lidového umění na Valašsku. Pamětní desky jsou umístěny ve vstupu do Městského muzea ve Valašských Kloboukách a na fasádě restaurace „Pod Borošínem“ v témže městě od r. 2002.
Milan Švrčina – učitel hudby a českého jazyka, virtuózní hráč na cimbál, folklorista a významný pedagog Valašska. Pamětní deska umístěna ve vstupní hale ZŠ Slavičín od r. 2003.
.


Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org