Česky | English

Společnost / Lux in tenebris – 2007

Lux in tenebris – 2007

Slovenský hrad Lednica v Bílých Karpatech býval němým svědkem setkání a rozprav dvou velkých Evropanů. Učitel národů a poslední biskup Jednoty bratrské v Čechách Jan Amos Komenský a jeho přítel Mikuláš Drabík zde osnovali vydání knihy historických proroctví a nadějí o konci habsburské rekatolizace a intelektuální i hospodářské devastace Českých zemí a Moravy. Vydáním knihy „Lux in tenebris“ („Světlo v temnotách“, Amsterodam 1657) si však Jan Amos Komenský na sklonku svého života vysloužil v části Evropy nepochopení a posměch. Slavnostní připomínku vydání knihy s


odhalením pamětní desky J. A. Komenského a Mikuláše Drabíka připravili členové prezídia EUU Bernard Louis Martin (CHE) a Petr Vašíček (CZE).


Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org

Kamil Papučík (SVK)
Vice President

kajopapucik0@gmail.com