Česky | English

Tisk / CZE, Česká obec sokolská - 150 let Sokola a XV. Všesokolský slet 2012 (reprezentativní jubilejní publikace), 2013

CZE, Česká obec sokolská - 150 let Sokola a XV. Všesokolský slet 2012 (reprezentativní jubilejní publikace), 2013

Evropská unie umění vyzvedla a veřejně ocenila v Karolinu na půdě pražské Karlovy univerzity skutečnost, že práce Sokola po celých 150 let překonávala a stále překonává svými kulturními ideály hranice světadílů, různých společenských režimů i věků.

Antický ideál „kalos kai agathos“ – vyváženost tělesné i duševní krásy, dobroty, ctnosti a statečnosti – byl rozpracován, rozvíjen a členy Sokola prakticky uskutečňován po mnoho pokolení.


Dokonce o několik desetiletí dříve, než s obdobnými myšlenkami přichází Pier de Coubertin před ustavením olympijského hnutí a konáním I. novodobých OH v Athénách. Sokol nebyl a není jen prostým tělocvičným spolkem, avšak nese pečeť živé mezinárodní organizace, v níž pohybová kultura, mravní výchova a vzdělávání členů, spolu s uměleckými a dalšími kulturními aktivitami tvoří harmonický celek.

České obci sokolské byla při této příležitosti udělena „Evropská cena za uměleckou a kulturní činnost“ s plastikou „Zlatá Europea“. Reprezentativní jubilejní publikace České obce sokolské z r. 2013 zaznamenává okamžiky ocenění Evropskou unií umění fotografickou i textovou dokumentací.


Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org