Česky | English

Tisk / KAZ, SEZON Kazachstanskij ženskij portal - Světové ocenění pro Nuržamal Usenbajevu, 2013

KAZ, SEZON Kazachstanskij ženskij portal - Světové ocenění pro Nuržamal Usenbajevu, 2013

Мировое признание Нуржамал Усенбаевой

8 ноября 2013Просмотров 617 Комментариев 0
Источник: www.caravan.kz Фото: meloman.kazakh.ru

Překlad článku z ruštiny do češtiny je uveden níže pod původním textem:

За заслуги в области культуры народная артистка Казахстана Нуржамал Усенбаева (сопрано) награждена


призом Европейского союза искусств «Golden Europe».

Во всем мире лишь два десятка деятелей культуры являются обладателями статуэтки «Золотая Европа». Теперь к ним присоединилась и казахстанская оперная дива, 4 ноября выступившая на благотворительном гала-концерте в Праге, все сборы от которого пойдут на лечение детей, больных раком

Нуржамал Усенбаева отметила, что зал чешской консерватории потряс ее невероятной акустикой.

«В программе вечера были произведения Доницетти, Верди, Россини. Взыскательным европейским зрителям особенно понравилась ария Русалки из одноименной оперы Дворжака. К этому произведению я относилась очень ответственно, – поделилась Нуржамал. – Мне очень хотелось исполнить арию на чешском языке, максимально приближенном к идеальному. Кропотливая работа принесла успех – ценители творчества Антонина Дворжака дважды вызывали меня на бис».

8 ноября в «Астана Опера» казахстанский зритель сможет насладиться чарующим голосом Нуржамал Усенбаевой: она исполнит партию Сары в опере Мукана Толебаева «Бiржан-Сара». На сцене главного театра страны певица создаст неповторимый образ народной поэтессы, а партию Бiржана-сала исполнит заслуженный артист России Ахмед Агади.

 

Česky:

Za zásluhy v oblasti kultury byla oceněna národní umělkyně Kazachstánu Nuržamal Usenbajeva cenou Evropské unie umění Zlatá Europea.

V celém světě jsou pouze dvě desítky držitelů sošky Zlatá Europea. Nyní se k nim připojuje také kazašská operní diva, která 4. listopadu 2014 vystoupila na dobročinném galakoncertu v Praze, jehož výtěžek je určen na podporu léčby dětské rakoviny.     Nuržamal Usenbajeva poznamenala, že koncertní sál Rudolfina zněl neuvěřitelnou akustikou. "Večerní program zahrnoval díla Donizettiho, Verdiho, Rossiniho. Náročné evropské publikum ovšem miluje také árie Rusalky ze stejnojmenné opery Antonína Dvořáka. "Na toto vystoupení jsem se připravovala velmi pečlivě" sdělila Nuržamal. "Velmi jsem chtěla přednést árii Rusalky v českém jazyce, s maximálním přiblížením se ideálu. A tvrdá práce přinesla úspěch, neboť znalé obecenstvo si potleskem vyžádalo dva přídavky."

8. listopadu si mohou vychutnat v Astana Opeře její okouzlující hlas posluchači v Kazachstánu. Zazpívá mimo jiné árii Sáry z opery Mukana Tolebajeva "Birzhan-Sara". Na podiu hlavní operní scény země vytvoří pěvkyně neopakovatelný obraz lidové poezie a národní lyričnosti a part Biržana-Sara přednese zasloužilý umělec Ruské Federace mistr Ahmed Agadi.


Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org

Kamil Papučík (SVK)
Vice President

kajopapucik0@gmail.com