Česky | English

Tisk / SVK, ECAV.SK - S. Očenášovej-Štrbovej udelená Zlatá medaila L. Tolstého, 2014

SVK, ECAV.SK - S. Očenášovej-Štrbovej udelená Zlatá medaila L. Tolstého, 2014

Európsku cenu pre spisovateľov a publicistov – Zlatú medailu Leva Tolstého prevzala Slavomíra Očenášová-Štrbová na prezentácii svojej knihy ŽIVOT, VIERA, UMENIE 30. januára 2014 v Ev. chráme Sv. Michala v Prahe. Vzácne ocenenie S. Očenášovej-Štrbovej slávnostne odovzdali prezident Európskej únie umenia Dr. Petr Vašíček a viceprezident Európskej únie umenia pre východnú Európu, ukrajinský kazateľ Genadij Bazajev. Dr. Vašíček vo svojom Laudáciu vysoko ocenil knihu Život, viera, umenie aj celkovú spisovateľskú, vedeckú, publicistickú a organizátorskú činnosť autorky, ktorá sa ako prvá žena


stala laureátkou tejto významnej ceny. Udelilo jej ju Prezídium Európskej únie umenia za literárnu a publicistickú činnosť. Spoluorganizátormi prezentácie knihy ŽIVOT, VIERA, UMENIE, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Tranoscius koncom roka 2013, boli Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Prahe, Vydavateľstvo Tranoscius a Spoločnosť M. R. Štefánika v ČR. Vzácnych hostí i členov zboru a najmä autorku knihy privítal srdečne v kostole zborový farár a superintendent ECAV v ČR Marián Čop. Moderovania sa ujal rozhlasový redaktor a spisovateľ z Banskej Bystrice Fedor Mikovič. Priblížil účastníkom podujatia vydavateľstvo Tranoscius, jeho históriu i súčasnú produkciu. Potom predstavil autorku knihy – Dr. Slavomíru Očenášovú-Štrbovú, ako spisovateľku, vedeckú pracovníčku, organizátorku mnohých krásnych podujatí, ale hlavne ako hlboko veriaceho človeka. Autorka sama sa potom vyznala zo svojich inšpirácií pri vzniku knihy i výbere umelcov.Knihu, zloženú z rozhovorov S. Očenášovej s 22 slovenskými umeleckými osobnosťami, po obsahovej a hodnotovej stránke uviedol prof. Jozef Leikert, dekan Fakulty žurnalistiky a masmédií Paneurópskej univerzity z Bratislavy.Starostlivo vybraté ukážky z knihy prečítal a predniesol Marko Igonda, slovenský herec a režisér žijúci v Prahe. Janka Haluková, presbyterka Slovenského ev. a. v. zboru, pripomenula niektoré osobnosti z knihy, ktoré mala česť poznať aj osobne v predchádzajúcej práci v Dome a v Klube slovenskej kultúry. V úryvku z rozhovoru s Milanom Stanom priblížila i jeho vzťah k farárovi Emanuelovi Vargovi, ktorý pôsobil dlhé roky v Kostole Sv. Michala v Prahe. Členka zboru MUDr. Nadežda Pagáčová zarecitovala časť z Proglasu v preklade ďalšieho z respondentov knihy – Ľubomíra Feldeka. Program prelínali krásne organové skladby v interpretácii zborovej kantorky – organistky Michelle Hradeckej. Na druhý deň, 31. 1. 2014, S. Očenášová spolu s F. Mikovičom i J. Leikertom boli hosťami a prednášajúcimi na konferencii Európskej únie umenia, ktorá sa konala v Európskom dome v Prahe. Po záverečnom slove a poďakovaní za krásny duchovný zážitok, pozval Mgr. Čop hostí na prehliadku kníh z Tranoscia, pripravenú obchodným manažérom Petrom Gärtnerom a jeho kolegyňou Marcelou Haborákovou, a potom na autogramiádu i besedu s autorkou do Lutherovej siene pri kostole. Z úst mnohých prítomných zaznela pochvala za tento naozaj hodnotný podvečer, spájajúci v sebe hlboké myšlienky evanjelických umeleckých osobností s krásou myšlienok autorky a doplnený o povznášajúcu organovú hudbu. A tak sa v Prahe môžeme tešiť na ďalšie uvedenie knihy z produkcie vydavateľstva Tranoscius, tentoraz od autorky Dr. Daniely Hroncovej-Faklovej. Jej najnovšiu knihu Urodzená uvedieme v Dome národnostných menšín v Prahe v utorok 25. 2. 2014.

Janka Haluková, SEAVCZ Praha | 7.2.2014


Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org