Česky | English

Tisk / DEU, Serbske Nowiny - Setkání nositelů Zlaté medaile Lva Tolstého v Praze, 2014

DEU, Serbske Nowiny - Setkání nositelů Zlaté medaile Lva Tolstého v Praze, 2014

Zlatá Praha má pro Lužické Srby své osobité kouzlo a především historický význam. Zde vystudovalo mnoho mladých lidí z Lužice, kteří se vraceli domů jako vzdělanci s novými myšlenkami a tvůrčím nadšením. Ve zlaté Praze se také konalo 31. Ledna 2014 mezinárodní setkání držitelů Zlaté medaile Lva Tolstého a dalších členů i hostů Evropské unie umění. Prezident EUU Petr Vašíček v úvodu zdůraznil, že toto setkání má být odrazovým můstkem ke vzniku a realizaci nových kulturně literárních projektů slovanských i neslovanských intelektuálů v Evropě. Patronát nad setkáním převzal poslanec


PS Parlamentu ČR pan Jaroslav Foldyna, který se této akce osobně zúčastnil spolu s dalšími osobnostmi ze Švýcarska, Ruska, Německa, Srbska, Polska, České republiky, Ekvádoru, Itálie, Slovenska, Švédska, Ukrajiny i Konga Brazzaville. Opakovaně zde zaznělo, že kulturní partnerství vytváří pevný základ pro hospodářskou i politickou spolupráci různých zemí světa. Předseda Svazu Srbských umělců v Německu pan Benedikt Dyrlich rovněž konstatoval, že v tomto pražském setkání vidí naději pro spolkový život a kulturní rozvoj Lužických Srbů: „…je pro nás velmi důležité udržování partnerství a rozšiřování spolupráce se slovanskými přáteli a zejména s našimi sousedy v Polsku, České republice, ale také na Slovensku.“

(Alfons Lehmann-Wićaz, DEU)


Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org

Kamil Papučík (SVK)
Vice President

kajopapucik0@gmail.com