Česky | English

Oceňování - 2017 / Slovenský chór The Gospel Family

Slovenský chór The Gospel Family

Laureát:

The Gospel Family (SVK), Evropská cena za uměleckou a kulturní činnost - Golden Europea No. 33

Místo a den předání: velký sál kina Panorex v Nové Dubnici (SVK) 08. 01. 2017

Předávající: Štefan Pelikán (SVK), Anton Barcík (SVK) a Petr Vašíček (CZE)

Ceremoniálu přítomni: publikum jubilejního "Trojkrálového koncertu" a pozvaní hosté


V kostele Sv. Rocha v Praze na Strahově bylo oceněno 23. dubna 2002 „Evropskou cenou za uměleckou činnost“ několik osobností české i světové kultury. Prezídium Evropské unie umění předalo své ceny například světoznámé módní návrhářce Blance Matragi z Libanonu, slovenskému klavírnímu virtuózovi Marianu Lapšanskému, zakladateli české Jazzové sekce Karlu Srpovi, německému televiznímu režisérovi Lubomiru Rejlovi a dalším umělcům. Ceremoniál doplnil koncertním vystoupením známý houslový virtuóz Alexander Shonert z ruského Novosibirsku.

 


Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org