Česky | English

Oceňování - 2017 / Profesorka architektury, malířka a spisovatelka

Profesorka architektury, malířka a spisovatelka

Laureát:

Janka Krivošová (SVK), Evropská cena za uměleckou a kulturní činnost - Golden Europea No. 35

Místo a den předání: Zichyho palác v Bratislavě (SVK), 09.011.2017

Předávající: Štefan Pelikán (SVK), Bernard Louis Martin (CHE), Petr Vašíček (CZE)

Ceremoniálu přítomni: členové prezídia EUU, členové spolku Milana Rúfusa, prezídium spolku Milana Rastislava Štefánika, rektor Univerzity Mateja Bélla v Banské Bystrici, děkanka Fakulty architektury Technické univerzity v Bratislavě, děkan Evangelické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, biskup ECAV na Slovensku, představitelé Paneurópske univerzity v Bratislavě, významní slovenští umělci, spisovatelé a další hosté.Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org

Kamil Papučík (SVK)
Vice President

kajopapucik0@gmail.com