Česky | English

Společnost / Švýcarské stopy Lva Nikolajeviče Tolstého

Švýcarské stopy Lva Nikolajeviče Tolstého

Jeden z největších světových spisovatelů Lev Nikolajevič Tolstoj byl v letech 1853 - 1856 účastníkem Krymské války v bojích carského Ruska proti muslimské Osmanské říši, kterou proti Rusku vydatně podporovaly svými armádami země periferie Evropy (Anglie, Francie, Prusko a Sardínie). Po ukončení válečných bojů odcestoval v r. 1857 ruský šlechtic Tolstoj na tříměsíční léčení do švýcarské kliniky v Clarens, které je dnes součástí města Montreux na břehu Ženevského jezera. Významnou literární stopu také zanechal L. N. Tolstoj v povídce "Luzern" (srpen 1857), v níž popsal typicky nekultivované a


povýšenecké chování anglických lordů v hotelu Schweizerhof Luzern (http://www.schweizerhof-luzern.ch/en/), charakteristické pro tzv. elitu Západní Evropy. Evropská unie umění chce připomenout celosvětový význam tohoto filozofa, pacifisty, spisovatele i pedagoga odhalením mramorové pamětní desky s tepaným měděným reliéfem (viz foto - autor Štefan Pelikán, SVK) a bronzovou bustou (autor Kamil Papučík, SVK) na břehu Ženevského jezera v roce 190. výročí narození Lva Nikolajeviče Tolstého. Součástí projektu je též vybudování "Naučné stezky L. N. Tolstého" spolu s vydáním tématického turistického průvodce ve francouzštině, angličtině, ruštině a slovenštině. Evropská unie umění se sídlem v Praze je rovněž jedinou mezinárodní organizací s registrovanou Evropskou cenou "Gold medal of Leo Tolstoy" pro spisovatele, publicisty, vydavatele a pedagogy, kterou uděluje od roku 2013.


Naši partneři

EVROPSKÁ UNIE UMĚNÍ
EUROPEAN UNION of ARTS

Prague
Czech Republic
info@euu-cz.org

Petr Vašíček (CZE)
President

petrvasicek@euu-cz.org